47637.jpg

Känner du till Finlandssvenskt filmcentrum?

11.01.2016 kl. 12:58
Vill du veta var du kan se svenskspråkig film i huvudstadsregionen? Eller tror du att en film kunde hjälpa dig att starta en diskussion eller passa som en del av ditt program, men vet inte vilken film? Då ska du vända dig till Finlandssvenskt filmcentrum.

Vad är Finlandssvenskt filmcentrum, verksamhetsledare Dag Andersson?

Inom filmkultur är vi den enda svenskspråkiga organisationen i Finland. Vi är en nationell organisation, som grundandes år 1989. Före det fanns det aktivister som jobbade för biografer i Åboland och en regional filmsekreterare i Åboland och det fanns inom statlig kultur en vilja att tjäna glesbygdsområden. Då var uppgiften att se till att man även i glesbygden kunde se film. Då det sedan fanns möjlighet att se film i hela Åboland insåg vi att vi får ta hand om hela Svenskfinland. I stadgarna står det att Finlandssvenskt filmcentrum ska befrämja intresse för film bland invånarna i Svenskfinland.

Hur ser organisationen ut?

Vi är en registrerad förening med både person- och organisationsmedlemmar. Vi har ett femtiotal medlemmar. Jag är den enda heltidsanställda, sedan har vi några på deltid. Sedan ett tiotal år samarbetar vi mycket nära med föreningen Walhalla som specialiserat sig på att sprida nordisk film i Finland. Vi delar på kansliutrymme och delar på en heldagstjänst och har flera gemensamma projekt.

Vad gör ni?

Filmcentrum äger bland annat ett bolag som importerar filmer. Via bolaget tar vi in filmer både för kommersiellt bruk och för att utöka utbudet av filmer för barn och ungdomar på svenska. Det är viktigt att få se film på eget språk och vi samarbetar med både större och mindre biografer. Vi jobbar också mycket med skolbio och försöker få skolor att gå och se på film. Där försöker vi hålla priserna så låga som möjligt så att skolor har möjlighet att gå på film. Vi har även filmer på dvd som kan visas i skolor. Vår verksamhet handlar inte om att göra vinst utan vi gör det för att det är ett viktigt kulturarbete, och vi håller på så länge det går med stöd från EU och från Filmstiftelsen. Vi ger också ut tidningen Filmjournalen, som utkommer fyra gånger i året.

Era största utmaningar?

Film som konstform är populärare än någonsin och det kommer nog att finnas ett behov av att jobba på svenska på det här fältet, men verksamheten är helt beroende av vad finansiärerna säger. Vårt verksamhetsbidrag från staten har sjunkit sakta men säkert, så projektbidragen blir allt viktigare. Också de finlandssvenska fonderna stöder vår verksamhet, vilket vi är tacksamma för.

Hurdana projekt har ni haft?

Ett hette Från saga till film. En person reste runt till språkbadsskolor och daghem och barnen fick uppleva samma historia på olika medier, både som saga och som film. Filmkamraten är ett verktyg på nätet för skolbio, som vi tagit fram men vi skulle gärna utveckla konceptet vidare. Vi har Bokbio, där vi köpt rättigheterna till fem korta barnfilmer och gjorde ett material som bibliotek kan använda.

Kring vad vill ni samarbeta med andra i Studieförbundet?

Allt samarbete är av godo, det finns säkert situationer där vi kunde bidra med filmkunnande och andra kunde bidra med annat. Vi står till tjänst om någon vill ha hjälp inom film eller med att visa film eller hitta en film om ett visst tema. Det finns ju film om alla aspekter av livet, vår nästa import är till exempel en film som handlar om ätstörningar och vi ordnar filmförevisningar tillsammans med en förening som arbetar kring ätstörningar. Gällande vår tidning så efterlyser vi prenumerationsservice, någon som sköter prenumerationsregistret och sköter faktureringen.

Läs mer...

Läs mer om Finlandssvenskt filmcentrum, läs mer om Filmjournalen och om du vill veta vilka svenskspråkiga filmer som visas i huvudstadsregionen ska du följa Facebook-sidan Svenskspråkiga filmer i huvudstadsregionen.

Årtal

1989 grundades Finlandssvenskt filmcentrum

Siffror

4000 åskådare i Åbo fick se film tack vare Finlandssvenskt filmcentrum förra vintern

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi