52650.jpg

Skolungdomsförbundet har förnyat förvaltningen

13.07.2016 kl. 12:40
Med nytt medlemsregister, nytt ekonomisystem och nya förvaltningsrutiner har Finlands svenska skolungdomsförbund FSS tagit stora kliv framåt som ett aktivt förbund.

- Vi har inte hållit oss kvar i gamla kvarlevor utan kunnat förnya förvaltningen under min tid på förbundet, berättar förbundssekreterare Tim Karike.

Under våren inreddes också kansliet som finns i Ulrikasborg i Helsingfors för att motsvara nya arbetssätt och hela verksamheten och administrationen har setts över.

- Vi har övergått från en heltidsarvoderad ordförande till en anställd ordförande, vilket betyder att ordförande till exempel har rätt till privat arbetsplatshälsovård, och det kan betyda mycket för en ung person på sitt första jobb, säger Tim.

För många är FSS en första arbetsplats, och för den som får jobbet som AD för den kalender förbundet ger ut eller medlemstidningen Elevbladet betyder det att ens arbete når ut till tusentals medlemmar.

- Jag är för tillfället den som arbetat längst på förbundet, och jag har arbetat här i ett år, säger Tim.

Under våren var fyra rekryteringar aktuella och under sommaren blev ännu en rekrytering aktuell, då Tim själv bestämde sig för att gå vidare mot nya utmaningar.

- Förbundets tidigare anställda har klarat sig väl på arbetsmarknaden, vilket berättar om förbundets förmåga att stöda individuell utveckling. Då det är stor omsättning på posterna så betyder det att vi varje år börjar praktiskt taget från noll när det gäller till exempel relationer till samarbetsparters. Vi är medlem i ett tjugotal förbund och det är en viktig del av vår verksamhet att både understöda dem finansiellt samt genom att delta bland annat i styrelsearbetet, säger Tim.

FSS medlemskår består av elever som går på högstadiets övre klasser, gymnasiet och andra stadiet. Förbundet stöder elevkårsverksamhet och är en kontaktlänk mellan olika finlandssvenska skolor. Många ansluter sig till förbundet på grund av medlemskortet, ett studiekort som ger studieförmåner.

- Vi har brett mellan väggarna och högt till tak. Vi bevakar alla skolungdomars intressen i Svenskfinland oberoende om de är medlemmar eller inte, säger Tim.

Demokratifostran hör också till verksamheten och via olika evenemang såsom Elevriksdagen som är FSS stadgeenliga årsmöte, lär man ut bland annat mötesteknik och ger ungdomar från olika städer en möjlighet att nätverka och skapa vänskapsband.

Förbundets verksamhet drivs mestadels med understöd av ministeriet samt de stora finlandssvenska fonderna som är en stor fördel samt trygghet.

- Det starka förtroendet som förbundet åtnjuter innebär också ett stort ansvar att sköta oss väl och våra förvaltningsreformer har därför mottagits varmt. Vi har vågat granska vår verksamhet kritiskt och inte bara upprätthållit gamla rutiner, säger Tim.

Läs mer

Läs mer om förbundet, Elevriksdagen och Elevbladet.

Årtal

1921 grundades Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, som är Europas äldsta skolungdomsförbund.

2000 började förbundet ge ut ungdomskalendern, som är en unik medlemsförmån. FSS är numera det enda skolungdomsförbundet som ger ut en tryckt kalender då de övriga övergått till elektroniska.

Siffror

28 aktiva ungdomar engagerar sig i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS beslutsorgan.

3 heltidsanställda har Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS.

 

67234_t.jpg

Frans Cederlöf återvald till vice ordförande

NYHET. Frans Cederlöf, servicekoordinator på Finlands Svenska skolungdomsförbund, valdes under styrelsens konstituerande möte till vice ordförande för Svenska studieförbundet. Läs mera »
16.01.2019 kl. 11:40
66108_t.jpg

Erfarenheter av att sitta i Studieförbundets styrelse

I SOFFAN. Nomineringen av kandidater till Studieförbundets styrelse pågår. Men vad innebär det att vara med i Studieförbundets styrelse? Frans Cerderlöf (Skolungdomsförbundet) och Jeanette Harf (FSI) delar med sig av sina erfarenheter av styrelsearbetet. Läs mera »
01.11.2018 kl. 15:24
64381_t.jpg

Spännande förbundsklenoder

PÅ TAPETEN. Den här våren har stafetten #förbundsklenoder löpt bland de finlandssvenska förbunden. Kolla vilka spännande föremål förbunden plockat fram ur gömmorna och visat.Läs mera »
07.06.2018 kl. 19:47
63915_t.jpg

Varför är ni med i Studieförbundet?

I SOFFAN. Vi frågade tre förbundsrepresentanter hur just deras förbund har nytta av att vara med - läs deras tankar om Studieförbundets betydelse. Läs mera »
09.05.2018 kl. 13:25
62059_t.jpg

Frans Cederlöf vald till vice ordförande

NYHET. Styrelsen valde på sitt konstituerande möte Frans Cederlöf, tjänsteutvecklare på Finlands Svenska skolungdomsförbund, till vice ordförande för Svenska studieförbundet.Läs mera »
23.01.2018 kl. 12:25

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi