54814.jpg

Kurser och information för bättre psykisk hälsa

15.11.2016 kl. 13:05
Ett av Psykosociala förbundets viktigaste verktyg i arbetet med psykisk hälsa och ohälsa är olika former av rehabiliteringskurser. Genom information vill man också sprida kunskap och minska på fördomar.

Rehabiliteringskurserna är gratis att delta i och finansieras huvudsakligen av RAY – Penningautomatföreningen (från 2.1.2017 STEA), och det finns mellan 8 och 16 platser per kurs. Årligen blir det i allmänhet 100-120 platser. Man måste inte själv ha en diagnos för att få komma på en kurs. Genom att delta får man träffa andra med liknande erfarenheter.

Psykosociala förbundet har (fram till 2017) ordnat rehabiliteringskurser finansierade av FPA men kraven från FPA:s sida har ändrat så att det i princip är omöjligt för ett litet förbund med små resurser att ordna sådana kurser framöver.

Enligt forskningen ökar den självupplevda psykiska ohälsan i samhället, samtidigt som det endast är en marginell ökning i faktiska diagnoser. Sambandet mellan användandet av droger och psykisk ohälsa är också starkt. Många har frågor kring psykisk ohälsa. Vad är det egentligen? Hur ska man ta hand om sitt psykiska välbefinnande? Vad skall man göra om en person i ens närhet mår dåligt? Psykosociala förbundet ordnar ofta föreläsningar i till exempel skolor och andra utbildningsenheter på temat, ofta skräddarsytt enligt målgruppens intresse.

Psykosociala förbundet grundades 1984 av ett antal patientföreningar för personer med psykisk ohälsa. Nu har förbundet 16 medlemsföreningar runtom i landet. Syftet är att stöda personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, stöda närstående till personer med psykisk ohälsa och att förebygga psykisk ohälsa.

Förbundet ger ut tidningen Respons. I början utkom den endast två gånger per år, men numera är det fyra gånger per år. Tidningen är ett sätt för förbundet att synas. Här skriver man om psykisk hälsa och ohälsa på ett hoppfullt och realistiskt sätt. Informationsarbetet går ut på att sprida information om psykisk ohälsa och minska fördomar.

Just fördomar är något som ofta kommer i dagen i mötet med psykisk ohälsa.

- När vi sökte efter nya verksamhetsutrymmen fick vi många frågor kring om vi till exempel behövde en skild ingång, berättar verksamhetsledare Bodil Viitanen.

En annan typ av fördomar drabbar det specifikt svenska arbetet med psykisk ohälsa. Vissa bär på uppfattningen om svenskspråkiga som så friska och glada att de ifrågasätter varför pengar ska gå till svenskspråkig verksamhet på området.

Samarbetet med finskspråkiga och tvåspråkiga organisationer är likväl gott. Den motsvarande finska organisationen heter Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) och ett exempel på samarbete är att man ofta gör gemensamma uttalanden med finska aktörer i intressepolitiska frågor gällande psykisk hälsa.

Förbundet är med i Riksdagens mentalhälsopolitiska kommission tillsammans med tre andra finska mentalhälsoorganisationer.

Läs mer

Läs mer om Psykosociala förbundet och deras blogg. Förbundet finns också på Facebook och Instagram.

Årtal

1984 grundades Psykosociala förbundet

1992 började Psykosociala förbundet ge ut sin tidning Respons.

2015 fanns det 96 kursplatser tillgängliga på Psykosociala förbundets rehabiliteringskurser.

Siffror

1900 personmedlemmar har Psykosociala förbundet i sina 16 medlemsföreningar

370 meter långt var förbundets stadslopp "Livsloppet" som ordnades i oktober på Världsdagen för psykisk hälsa.

70696_t.jpg

Alltid aktuellt med arbetsvälmående

ARTIKEL. Välmående på arbetsplatsen är ständigt ett aktuellt tema och bör på ett eller annat sätt kontinuerligt synas i arbetsbilden. Men vilka är faktorerna som påverkar välmåendet på arbetsplatsen inom förbundsvärlden?Läs mera »
08.10.2019 kl. 13:36
66488_t.jpg

Förbundens anställda går gärna till jobbet

NYHET. Anställda inom de finlandssvenska förbunden upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och intressant. Vår kartläggning visar att förbundsanställda finner arbetet meningsfullt och engagerande, trots belastningar på grund av tidspress och högre redovisningskrav. Läs mera »
27.11.2018 kl. 10:24
64865_t.jpg

Delta i enkät om arbetsvälmående

NYHET. Jobbar du inom ett finlandssvenskt förbund eller en centralorganisation? Delta i en utredning om arbetsvälmåendet bland förbundsanställda i Svenskfinland.Läs mera »
16.08.2018 kl. 10:13
64863_t.jpg

Hur mår anställda inom de finlandssvenska förbunden?

NYHET. Det finns många positiva aspekter i att jobba för ett ideellt syfte, men också särskilda utmaningar. Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet kartlägger hur anställda inom de finlandssvenska organisationerna mår.Läs mera »
16.08.2018 kl. 09:39
64381_t.jpg

Spännande förbundsklenoder

PÅ TAPETEN. Den här våren har stafetten #förbundsklenoder löpt bland de finlandssvenska förbunden. Kolla vilka spännande föremål förbunden plockat fram ur gömmorna och visat.Läs mera »
07.06.2018 kl. 19:47
63288_t.jpg

Hur mår vi anställda inom förbunden?

NYHET. Studieförbundet genomför i år en undersökning om arbetsvälmående bland förbundsanställda i SvenskfinlandLäs mera »
04.04.2018 kl. 08:48
61116_t.jpg

Att vara förbundsordförande

I SOFFAN: Hur är det att vara ordförande för ett finlandssvenskt förbund? Vi frågade några ordföranden om plus och minus med uppdraget. Läs mera »
16.11.2017 kl. 09:18

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi