55874.jpg

Pomoväst arrangerade årets landsbygdsriksdag

12.01.2017 kl. 07:37
I år var det dags för den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Denna gång ordnades den i Karis och Pomoväst rf fungerade som arrangör. Samarbete och kontakter är en viktig del av Pomovästs verksamhet.

Pomoväst grundades 1997 och är en av 55 Leadergrupper i Finland inom EU:s program för utveckling av landsbygden. Pomovästs område täcker fem kommuner: Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

- I år var det vår tur att ordna landsbygdsriksdagen. Jag brukar ibland skämta om att vi sysslar med ”koppleriverksamhet” eftersom det ofta handlar om att föra samman potentiella samarbetsparter för att få saker och ting att gå framåt. Där är Landsbygdsriksdagen viktig, konstaterar Pomovästs verksamhetsledare Gunilla Wasström.

Landsbygdsriksdagen samlar aktiva från hela Svenskfinland för att diskutera frågor som rör arbetet, organisationerna och byarna på landsbygden. Årets tema var ”att sticka ut” och bland olika workshops och diskussioner fanns också gäster som valts ut för att de sticker ut på olika sätt. Däribland Frank Erichsen, känd från den danska TV-serien ”En tvättäkta lantis”, som berättare om självhushållning.

Gunilla Wasström berättar vidare om varför diskussion kring landsbygdsfrågor är viktig för Pomoväst.

- Pomoväst arbetar utifrån en strategi som växer nedifrån och upp. Vi hör oss för vad som behövs inom vårt område och skapar en strategi för hur det ska uppnås samt söker pengar, säger Gunilla Wasström.

Stöden går i första hand till utvecklingsprojekt och investeringar. En av regionens stora utmaningar är arbetslösheten och Pomoväst försöker hitta projekt som kan skapa nya arbetsplatser. Både föreningar och företag kan söka stöd för sina satsningar. Målgruppen är landsbygdsbefolkningen, och enligt EU:s normer är alla som bor i Pomovästs område landsbygdsbor. Det enda undantaget är Kyrkslätts centrum, som inte ingår i programområdet.

Gunilla berättar om processen:

- Ofta börjar det med att någon har en idé och kontaktar oss. Vi får ungefär 100 — 150 sådana förfrågningar per år, men många sållas bort på vägen och i slutändan blir det kanske 30 projekt på ett år. Det handlar om totalt 3,6 miljoner euro för hela perioden, fram till år 2020.

Många satsningar som får stöd är lokala, till exempel lek- och aktivitetsparker eller byalokaler som behöver fixas till. Men samarbetet mellan olika Leadergrupper är också tätt.

- Det har ofta visat sig att verkan är mycket större än insatsen. Vi kan visa upp bra resultat med små medel, säger Gunilla.

Läs mer

Läs mer om Pomoväst.

Årtal

1997 grundades Pomoväst.

2000 fick Pomoväst status som en av Finlands Leader-grupper.

Siffror

55 Leader-grupper i Finland, varav Pomoväst är en.

250+ projekt har förverkligats med stöd från Pomoväst.

200 nya arbetsplatser som ett resultat av Pomovästs verksamhet under 1997-2013.

Bild av Gunilla Wasström

Verksamhetsledare Gunilla Wasström.

71328_t.jpg

Invånarnära utveckling aktuellt inom Finlands Byar

NYHET. Suomen Kylät - Finlands Byars mål är att fungera som ett nätverk för lokala utvecklare, både på landsbygden och i stadsdelar. På höstmötet valdes Gunilla Wasström från Pomoväst och Mathias Högbacka från Aktion Österbotten in i styrelsen. Läs mera »
03.12.2019 kl. 12:23
62370_t.jpg

Hur tackar förbunden sina aktiva?

I SOFFAN: Alla mår bra av att få ett tack. I förbundsvärlden finns det både förtroendevalda, aktiva, anställda och samarbetsparter som behöver få ett tack. Vi har frågat några ordförande hur de inom sitt förbund brukar tacka.Läs mera »
13.02.2018 kl. 09:48

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi