55994.jpg

Från förkämpe i sociala frågor till allaktivitetsorganisation

17.01.2017 kl. 08:24
Arbetets Vänner grundades 1891 för att förbättra arbetarklassens förhållanden och överbygga klassklyftorna bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. I början fanns föreningen bara i Helsingfors, men nya avdelningar uppstod runtom i landet under resten av årtiondet.

Syskonföreningarna (Vasa, Åbo, Sörnäs, Tölö, Ekenäs, Borgå, Lovisa, Korso) förenas under takorganisationen Arbetets Vänners Centralförbund rf (AVCF). Niki Hamro är verksamhetsledare på den största av föreningarna, Arbetets Vänners Huvudförening i Helsingfors.

- Centralförbundets uppgift är i första hand att hålla kontakten mellan de olika föreningarna. Trots att huvudföreningen är den största av dem gjordes den inte till takorganisation, utan alla föreningar är syskonföreningar med centralförbundet som paraply, berättar Niki.

Utvecklingen under 1900-talet gick i sådan riktning att samhället tog över en hel del av de sociala målsättningarna som föreningarna arbetade för. Under 1930-talet slutade Arbetets vänner att delta i det politiska livet och blev politiskt oberoende. Verksamheten förändrades efter hand och syftar idag till att sprida och förkovra finlandssvensk kultur.

De olika verksamhetsformerna inom Arbetets vänner är organiserade i kretsar, till exempel bokklubbar, folkdanslag, körer och bridgeklubbar. Det finns också rena samkvämskretsar, som till exempel Sandelssällskapet vars syfte är att ”främja mat- och dryckeskultur, etikett samt goda umgängesseder”. Centralförbundet skapades år 1952 och föregicks av en centralstyrelse som höll regelbundna möten.

Kommunikationen med medlemmarna sker bland annat genom medlemstidningen ”Facklan” samt genom en gemensam webbplats där föreningarna har egna hemsidor.

Läs mer

Läs mer om Arbetets Vänners Centralförbund och tidningen Facklan.

Årtal

1891 grundades den första AV-föreningen

1947 grundades i Korso den senaste av de nuvarande AV-föreningarna

1952 grudades Arbetets Vänners Centralförbund r.f.

Siffror

1600 medlemmar i de olika medlemsföreningarna

1 gång om året utkommer medlemstidningen Facklan

59280_t.jpg

Varför nätverka?

I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.Läs mera »
14.07.2017 kl. 14:01

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi