56660.jpg

Åbolands hantverk förverkligar hantverksdrömmar

17.02.2017 kl. 07:58
Åbolands hantverk jobbar för det finländska hantverket och den visuella konsten, både i form av hobbyutövning och som företagande. Verksamheten drivs i två olika verksamhetscenter, ett i Pargas och ett i Kimito.

- Åbolands hantverks uppgift är att främja hantverk som kultur, kunnande och näring, vilket föreningen gör på många olika sätt för olika målgrupper, berättar verksamhetsledare Eliisa Riikonen.

Åbolands hantverk är en medlemsorganisation i Taito Group, som är en riksomfattande expert- och rådgivningsorganisation inom hantverkskulturen.

Vävning ligger nära föreningens hjärta. I hantverkcentret i Pargas och i Kimito har föreningen en vävstuga dit vem som helt kan komma och väva i färdigt uppsatta ränningar. Det finns ett flertal vävstolar, som verksamhetsledare Eliisa Riikonen är stolt över. I Pargas ordnas en skild vävkurs som pågår en hel termin. På kursen lär deltagaren sig alla olika arbetsskeden som finns inom vävning. Övriga kurser för vuxna är kortkurser på 3 – 6 timmar.

- I utveckling av kursprogram får vi stöd av Taito organisationen. På årsnivå ordnas ca 250 kurstimmar hos Åbolands hantverk, berättar Eliisa.

Hantverksskolan för barn är en viktig del av verksamheten. Åbolands hantverk erbjuder grundläggande konstundervisning inom slöjd i enlighet med den allmänna läroplanen. Skolan har utrymmen vid hantverkscentren i Pargas och Kimito. I en liten skola kan undervisningen inte ordnas enligt årskurser utan gruppernas sammansättning varierar från år till år. I juni och augusti arrangeras sommarkurser för barn i både Pargas och Kimito.

Olika kulturevenemang och projekt är en viktig del i verksamheten. Bland projekten kan nämnas Konstrundan där konstnärer runtom i Svenskfinland öppnar sina ateljéer för besök och Knit 'n' Tag där olika skolor, företag och andra organisationer samt privata personer med hjälp av restgarn och annat övergivet material skapar miljökonstverk i form av "stickgraffiti". Föreningen gör aktivt samarbete med olika föreningar och kulturaktörer.

- På en liten ort måste man synas och bidra med innehåll till ortens kulturliv, till exempel i samband med evenemang. Detta ger inga intäkter, men utgör viktigt arbete som lyfter fram hantverkskultur- och kunnande, samt främjar hantverksnäringen och är ovärderligt i lokalsamhället. Också att verka på en liten ort kan vara utmanande, eftersom kund- och medlemsunderlaget är litet, säger Eliisa.

Föreningen koncentrerar sitt arbete inom hantverksnäringen på att främja försäljningen av hantverksprodukter i Gullkrona, på olika evenemang samt på att göra hantverksprodukterna mera attraktiva och uppskattade genom utställningsverksamhet. Föreningen arrangerar marknader, sköter de praktiska arrangemangen och marknadsföringen.

- Oy Gullkrona Ab har en fast butik i Pargas, en sommarbutik i Sattmark och en webbshop. Pop Up-butiksfenomenen har också blivit en del av Gullkronas verksamhet. Hantverksprodukter måste då och då föras till nya ställen och till nya kunder, säger Eliisa.

Läs mer

Läs mer om Åbolands hantverk och Gullkrona.

Årtal

1937 grundades Åbolands hantverk.

1962 startade hantverksbutiken Gullkrona, som drivs av Åbolands hantverk.

Siffror

164 medlemmar har Åbolands hantverk.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi