Tips från inspirerande tidskrifter

04.04.2017 kl. 08:06
PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.

Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.

Ben Fernström från Skriftly berättade om senaste nytt gällande Skriftly, som är en m öjlighet för tidksrifter att sköta den digitala distributionsbiten. Han fick många frågor, eftersom många tidskrifter funderar på sina olika lösningar gällande den digitala biten av tidksrifterna.

Måns Broo, chefredaktör på Ananda, berättade om vilka faktorer som bidragit till tidskriftens framgångar. Han listande bland annat att man genast då tidskriften grundades gick med i Kultti, vilket betydde både kontakter och information, och att man medvetet satsade på en specifik målgrupp men inte tagit ställning i målgruppens interna konflikter.

- Ananda redaktion är ett litet gäng som inte är sammansvetsat endast av Ananda, och som inte är ekonomiskt beroende av tidksriften. Vi litar på varandra, uppmuntrar varandra och lägger oss inte i varandras arbete utan sköter våra egna uppgifter, berättar Måns Broo.

En annan framgångsfaktor är att alla medarbetares unika engagemang och talanger uppmuntras. Det finns förstås också områden där det finns mycket att förbättra bland annat nämner Måns Broo Anandas närvaro på webben.

- Vi kunde göra mer reportage och analys, alltså journalistiskt utarbetat material, och satsa mer på både lösnummerförsäljningen coh annonsförsäljningen, men eftersom arbetet till en stor del sköts på frivilligbasis eller med små arvoden så finns det inte just nu möjligheter till det, säger Måns Broo.

Vesa Rantama och Anna Tomi berättade om Tuli & Savu, en finskspråkig tidskrift som satsat mycket på utseendet. För layouten anlitas studerande vid Aalto-universitetet och tidskriften har vunnit flera priser tack vare samarbetet.

Ett lyckat koncept redaktörerna lyfter fram gällande arbetssätten är det att många skribenter gärna återkommer på grund av den noggranna redigeringsprocessen.

- Vi kan inte erbjuda så höga arvoden för skribenter som vi skulle önska på grund av tidningens ekonomi, men vi tänker att ett sätt att ge något tillbaka till skribenterna är att genom en noggrann redigeringsproicess stöda dem i deras skrivande.

Ylva Perera presenterade tidskriften Astra, som samlar in material genom open call-metoden.

- Vår chefredaktör går ut med ett "open call" och berättar vilket tema ett nummer kommer att ha. Vem som helst får skicka in förslag på vad de vill bidra med och det brukar komma in mycket, berättar Ylva Perera.

Tidskriftsträffen ordnades av Tidskriftsprojektets koordinator Thomas Rosenberg och Svenska studieförbundet i samarbete med Skriftly. Det finns ett klart behov bland dem som arbetar med de finlandssvenska tidskrifterna att träffas och diskutera olika aspekter av arbetet. En ny träff planeras till hösten.

79580_t.jpg

Lugnet efter deadline

PÅ BORDET. Det skulle vara skönt att jobba på en tidning som bara kom ut en gång i månaden, tänkte jag ofta på den tiden jag jobbade på en dagstidning. Efter ett knappt år på Svenska Trädgårdsförbundet och som ansvarig redaktör för Trädgårdsnytt kan jag konstatera att verkligheten inte riktigt är sådan som jag trodde.Läs mera »
02.11.2021 kl. 07:18
79201_t.jpg

Förbundsarenan är med på Helsingfors Bokmässa

Helsingfors Bokmässa ordnas den 28–31 oktober och Förbundsarenan är på plats tillsammans med de finlandssvenska tidskrifterna.Läs mera »
05.10.2021 kl. 19:23
77242_t.jpg

Testa en tidskrift

NYHET. Visste du att det finns närmare hundra tidskrifter i Svenskfinland? Blev du nyfiken? Kampanjen Testa en tidskrift erbjuder dig möjligheten att beställa ett provexemplar av en finlandssvensk tidskrift. Läs mera »
09.04.2021 kl. 14:36
75833_t.jpg

Kolla vad jag läser- vem är jag?

NYHET. Vem gömmer sig bakom tidskrifterna? Ta reda på vilka tidskrifter som är populära bland sju finlandssvenska profiler. Kanske ni delar samma favorit.Läs mera »
04.12.2020 kl. 14:05
75382_t.jpg

Brett utbud av berikande tidskrifter

NYHET. Bokkatalogen 2020 innehåller förutom aktuell finlandssvensk litteratur även de finlandssvenska tidskrifterna. Förbundsarenan är stolt över att i Bokkatalogen kunna presentera 68 tidskrifter. Läs mera »
30.10.2020 kl. 16:33
72865_t.jpg

Testa en tidskrift

Nyfiken på tidskrifter? Under tiden 30.3-5.4 kan du beställa hem ett provexemplar av en tidskrift helt kostnadsfritt.Läs mera »
30.03.2020 kl. 07:42
71976_t.jpg

Förbundsarenan tar över Tidskriftsprojektet

NYHET. Svenskfinland berikas av närmare hundra tidskrifter. Förbundsarenan håller från och med 2020 i trådarna för Tidskriftsprojektet, som erbjuder de finlandssvenska tidskrifterna stöd med gemensam synlighet och fortbildning. Bland annat erbjuds möjligheter till erfarenhetsutbyte för tidskriftsredaktörer.Läs mera »
04.02.2020 kl. 08:26
71975_t.jpg

Thomas Rosenberg har stöttat tidskrifterna i tretton år

PROFILEN. Tunga tidskriftslådor och så många finlandssvenskar att han inte velat tala med någon alls på flera dagar efteråt. Tidskriftsmontern för de finlandssvenska tidskrifterna på bokmässan har varit en årlig höjdpunkt för tidskriftskoordinator Thomas Rosenberg. Läs mera »
04.02.2020 kl. 07:20
60243_t.jpg

Tidskrifternas juridiska frågor

PÅ TAPETEN: Vad har förbundens tidskriftsredaktörer för rättigheter och skyldigheter? Vem bestämmer vad när det gäller förbundets medlemstidning? Gäller journalistreglerna också tidskrifterna? Tytti Oras, jurist vid Journalistförbundet, reder ut frågetecknen.Läs mera »
03.10.2017 kl. 11:30