61972.jpg

Rent mjöl i påsen

18.01.2018 kl. 11:13
PÅ BORDET: Konsumentarbetet är i allra högsta grad intressebevakning för de finlandssvenska matproducenterna, skriver Mia Wikström, informatör på böndernas intresseorganisation SLC, efter att nyligen blivit tvungen att igen fundera vad hon egentligen gör i sitt arbete.

Text: Mia Wikström

På de medlemsträffar som går under namnet Oss bönder emellan, blev jag i januari ombedd att berätta för våra lantbrukare om vad informatören på SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund) jobbar med. Ja, vad jobbar jag egentligen med? Och hur ska jag summera mitt arbete i ett anförande på några minuter? Det är sunt att ibland stanna upp och med utomstående ögon reflektera över sitt eget jobb.

På SLC är vårt huvuduppdrag att bevaka de finlandssvenska jord- och skogsbrukarnas intressen. Här jobbar vi särskilt gentemot beslutsfattare – både riksdag och regering – myndigheter, marknad och olika marknadsaktörer samt handel. Sedan några år tillbaka har arbetet gentemot konsumenterna fått en avsevärt större betydelse i organisation, både på medlemmarnas och på de förtroendevaldas önskemål. Konsumentarbetet är i allra högsta grad intressebevakning för de finlandssvenska matproducenterna.

För några år sedan myntade vi uttrycket ”bakom varje måltid finns åtminstone en bonde”. Det är en bra påminnelse om att maten inte bara kommer till butikshyllan eller restaurangen av sig själv utan har en längre historia – ett ursprung som faktiskt kan spåras tillbaka till åkerkanten och ladugården. Att den finländska maten dessutom är bland den renaste, tryggaste och mest hållbara i Europa och världen måste vi även lyckas kommunicera ut till de finländska konsumenterna. 

Det är skillnad på mat och mat, och hur maten har producerats. När de finländska bönderna kämpar med svag lönsamhet, svag förhandlingsposition, eländigt väder och för att helt enkelt överleva, kommer konsumenternas uppskattning av den finländska maten och konkreta val vid butikshyllan att spela en mycket stor roll. Samtidigt bör även bönderna, tillsammans med industrin och handeln, vara lyhörda för vad konsumenterna vill äta eftersom jordbrukets lönsamhet även har sin grund i utbud och efterfrågan.

Det är rätt naturligt att organisationens konsumentarbete till stora delar vilar på informatörens axlar. Att försöka nå ut till konsumenter är i högsta grad ett kommunikativt arbete. Det gör vi på SLC genom att ta fram och förmedla intressanta fakta om den finländska matproduktionen, bland annat via olika kampanjer och sociala medier. Ni vet, allt det här med att finländska grisar har knorr, vi har nolltolerans mot salmonella, vi har strikta regler för hur produktionsdjur får medicineras och hur växtskyddsmedel får användas. Vi har valt att imagen för den finländska matproduktionen och bonden ska utgå från fakta och skapa förtroende för att den finländska bonden har rent mjöl i påsen.

Det är mitt uppdrag i ett nötskal – ett uppdrag som jag med stolthet gör på uppdrag av världens bästa matproducenter.

Mia Wikström är informatör på SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.

64381_t.jpg

Spännande förbundsklenoder

PÅ TAPETEN. Den här våren har stafetten #förbundsklenoder löpt bland de finlandssvenska förbunden. Kolla vilka spännande föremål förbunden plockat fram ur gömmorna och visat.Läs mera »
07.06.2018 kl. 19:47
54113_t.jpg

Man ska kunna bo och livnära sig på landsbygden

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) arbetar med att ta tillvara landsbygdens och sina medlemmars intressen. Man satsar speciellt på ungdomar, synlighet och ansvar.Läs mera »
10.10.2016 kl. 09:35

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi