64564.jpg

Både yrkes- och hobbyodlare i Trädgårdsförbundet

26.06.2018 kl. 12:05
Svenska Trädgårdsförbundet lyfter fram trädgårdskulturen i Finland. I juli bjuder de tillsammans med Puutarhaliitto in till Öppna trädgårdar, ett populärt evenemang då även du kan kika in i spännande trädgårdar.

Text: Mari Pennanen

- Min föregångare som arbetade här i nästan trettio år sade att det bästa med jobbet är att människorna är så trevliga, och så är det, säger Heidi Wirtanen, verksamhetsledare på Svenska Trädgårdsförbundet.

Efter nästan två år har hon lärt känna styrelsen och de nio medlemsföreningarna bra. En del av föreningarna är för yrkesodlare och en del för hobbyodlare. Det betyder också att verksamheten riktar sig till båda grupperna. Det totala medlemsantalet är nästan 2000.

- Svenska Trädgårdsförbundets syfte är att övervaka svenskspråkiga odlarens intressen och främja trädgårdsnäringen i Finland, berättar Heidi.

Trädgårdsförbundet ordnar kurser, resor och driver olika projekt. Trädgårdsförbundet ger också ut tidningen Trädgårdsnytt som utkommer med tolv nummer varje år.

- Det är en 72 år gammal tidskrift och att vara redaktör för den är en stor del av mitt arbete, säger Heidi.

Speciellt för tidskriften är att det finns två redaktionsråd, ett för yrkesodlarna och ett för hobbysidan. Tidningen innehåller artiklar för båda grupperna av läsare, och de flesta artiklarna är ju intressanta för båda.

Heidi gör också en del översättningar, då Svenska Trädgårdsförbundet samarbetar nära med flera finska organisationer inom branschen. Ett konkret samarbete är kring evenemanget Öppna Trädgårdar, Avoimet Puutarhat, som listar trädgårdar vem som helst kan besöka den 1 juli.

Heidi är utbildad trädgårdsagronom och tradenom och har själv ett stort intresse för trädgårdar, även om hon erkänner att hennes egen trädgård inte alltid får den omvårdnad den skulle behöva.

- Tiden räcker inte till, du vet skomakarens barn... skrattar Heidi.

 

Läs också

Våren 2018 blev också Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna medlemmar i Svenska studieförbundet.

 

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi