64865.jpg

Delta i enkät om arbetsvälmående

16.08.2018 kl. 10:13
NYHET. Jobbar du inom ett finlandssvenskt förbund eller en centralorganisation? Delta i en utredning om arbetsvälmåendet bland förbundsanställda i Svenskfinland.

Arbetsengagemang är ett aktuellt begrepp i dagens arbetsliv. Samtidigt finns det väldigt lite forskning kring ämnet med fokus på tredje sektorns anställda. Vi är framförallt intresserade av att undersöka relationen mellan arbetsförhållanden och engagemang. För att få en så korrekt bild som möjligt är ditt svar viktigt.

Undersökningen görs i samarbete mellan Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet. Vi kommer att använda kartläggningen som grund för att fundera på hur Studieförbundet kan stöda medlemsorganisationerna. Undersökningen utförs av Nonni Mäkikärki som en del av hennes pro gradu-avhandling i socialt arbete vid Statsvetenskapliga fakulteten på Helsingfors Universitet.

Alla svar är anonyma. Resultaten rapporteras som statistiska samband där inga enskilda svar kan urskiljas. Det tar 10-15 minuter att svara på enkäten. Det är möjligt att svara på enkäten till 31.8.2018. Enkäten finns här.

Resultaten från kartläggningen kommer att presenteras på ett seminarium den 27 november i samband med Svenska studieförbundets höstmöte.

Om det är något du funderar över så ta gärna kontakt med Nonni antingen via epost nonni.makikarki@fspc.fi eller telefon 0505903436. Hon svarar gärna på frågor.

Ditt svar är viktigt - Tack på förhand för din medverkan!

70696_t.jpg

Alltid aktuellt med arbetsvälmående

ARTIKEL. Välmående på arbetsplatsen är ständigt ett aktuellt tema och bör på ett eller annat sätt kontinuerligt synas i arbetsbilden. Men vilka är faktorerna som påverkar välmåendet på arbetsplatsen inom förbundsvärlden?Läs mera »
08.10.2019 kl. 13:36
66488_t.jpg

Förbundens anställda går gärna till jobbet

NYHET. Anställda inom de finlandssvenska förbunden upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och intressant. Vår kartläggning visar att förbundsanställda finner arbetet meningsfullt och engagerande, trots belastningar på grund av tidspress och högre redovisningskrav. Läs mera »
27.11.2018 kl. 10:24
64863_t.jpg

Hur mår anställda inom de finlandssvenska förbunden?

NYHET. Det finns många positiva aspekter i att jobba för ett ideellt syfte, men också särskilda utmaningar. Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet kartlägger hur anställda inom de finlandssvenska organisationerna mår.Läs mera »
16.08.2018 kl. 09:39
64381_t.jpg

Spännande förbundsklenoder

PÅ TAPETEN. Den här våren har stafetten #förbundsklenoder löpt bland de finlandssvenska förbunden. Kolla vilka spännande föremål förbunden plockat fram ur gömmorna och visat.Läs mera »
07.06.2018 kl. 19:47
63288_t.jpg

Hur mår vi anställda inom förbunden?

NYHET. Studieförbundet genomför i år en undersökning om arbetsvälmående bland förbundsanställda i SvenskfinlandLäs mera »
04.04.2018 kl. 08:48
61116_t.jpg

Att vara förbundsordförande

I SOFFAN: Hur är det att vara ordförande för ett finlandssvenskt förbund? Vi frågade några ordföranden om plus och minus med uppdraget. Läs mera »
16.11.2017 kl. 09:18
54814_t.jpg

Kurser och information för bättre psykisk hälsa

Ett av Psykosociala förbundets viktigaste verktyg i arbetet med psykisk hälsa och ohälsa är olika former av rehabiliteringskurser. Genom information vill man också sprida kunskap och minska på fördomar.Läs mera »
15.11.2016 kl. 13:05

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi