64897.jpg

Var står Studieförbundet nu?

20.08.2018 kl. 13:55
INGÅNGEN. Aktiva nätverk, frågor kring arbetsvälmående och spännande strategidiskussioner. Det är lite av vad som är på gång inom Svenska studieförbundet, tre år efter att verksamhetsledare Mari Pennanen gladde sig över att förbundet fått en egen postlåda.

Text: Mari Pennanen

Den är nu nästan tre år sedan jag stegade in på FSU:s kansli en vacker höstmorgon och med hjälp av Svenska studieförbundets dåvarande ordförande Tomas Järvinen, verksamhetsledare på FSU, kom igång med arbetet som verksamhetsledare för Svenska studieförbundet. En milstolpe i begynnelsen var att fixa postlådor, både för epost och snigelpost.

Sedan dess har mycket hänt. Det har varit en lottovinst att både få vara med och driva utvecklingen och också följa med och se vad som händer i organisationsvärlden. Svenska studieförbundet har just nu 61 medlemmar. Det är förbund och centralorganisationer, som alla är unika, olika och speciella. Trots olikheterna  finns det mycket gemensamt. Spelplanen är för de flesta det vi kallar Svenskfinland och alla drivs av ett ideellt syfte. En annan gemensam nämnare är att organisationerna består av människor som på olika sätt bidrar till det vi kallar ett förbund eller en organisation.

Det är lätt att märka att utmaningarna inte tar slut för ett enda förbund. Samtidigt är det också viktigt att se att det hela tiden sker och görs väldigt mycket bra. Organisationerna har redan åstadkommit mycket och gjort att stort, gemensamt jobb på vägen mot en bättre värld.

Hur passar då Svenska studieförbundet in? Som handen i handsken. Det finns ett klart behov av förbundens eget förbund. Det finns mycket som är gemensamt, om inte för alla medlemsorganisationer så för många. Det behövs en spindel i nätet, ett paraply eller någon som gödslar gräsmattan vi alla står på, beroende på hur man ser på saken. Via Studieförbundet får förbunden riktad information om aktuella frågor, en kanal att använda för frågor som är gemensamma och kontakt till ett brett fält av kompetens. Förbunden står inte ensamma utan kan ena sig och gemensamt ta sig an viktiga frågor.

Det är ungefär där jag ser att Svenska studieförbundet nu står. Genom aktivt nätverksarbete, etablerade verksamhetsformer och kommunikation har grundens lagts för förbunden att i högre grad börja använda sig av Svenska studieförbundet. Det finns allt fler länkar mellan förbunden, då det är fler än enbart verksamhetsledarna som aktivt nätverkar med varandra. Det finns någon som kan ta lyra då något eller några förbund lyfter en fråga eller ett tema där gemensamma satsningar kunde vara viktiga. Det är alltså skönt att blicka framåt och spännande att se vilka alla av de bollar som finns i luften som ska prioriteras. Både förväntningarna och potentialen är höga – och åtminstone något har gjorts rätt då det ofta landar frågor, tips och förslag i Studieförbundets postlåda.

Mari Pennanen är verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

Läs också

I soffan: Varför är ni med i Studieförbundet?

Svenska studieförbundet - i medborgarsamhällets mitt eller marginal?

75053_t.jpg

Samarbete och strukturer för samarbete

INGÅNGEN. Samarbete mellan olika organisationer och samarbete mellan civilsamhället och offentliga sektorn är framgångsfaktorer för Finland. Den 1 oktober på dagen för medborgarinflytande träffades medborgarorganisationer och tjänstemän från statsförvaltningen med syftet att öka förståelsen och dialogen sinsemellan och speciellt lyftes samarbete organisationerna emellan fram.Läs mera »
05.10.2020 kl. 07:42
74998_t.jpg

Nätverk viktigast av allt

PÅ BORDET. Vi som jobbar i föreningar och förbund är ofta bra på att berätta för medlemmar hur viktiga nätverk är. Genom att bli medlem i föreningen får man ett kontaktnät som är guld värt. Men förstår vi även att det är lika viktigt att vi själva har ett omfattande nätverk? Siru Lönnqvist på VVS Föreningen i Finland lyfter fram nätverkens betydelse.Läs mera »
30.09.2020 kl. 12:59
73277_t.jpg

Förbundsekonomernas fem tips för distansarbete i coronatider

Plötsligt jobbar många i förbundsvärlden på distans. Vissa är vana och har redan jobbat hemifrån tidigare, men för andra är det ganska nytt. På senaste nätverksträffen delade förbundsekonomerna med sig av sina bästa tips för distansarbete i coronatider.Läs mera »
22.04.2020 kl. 11:16
71976_t.jpg

Förbundsarenan tar över Tidskriftsprojektet

NYHET. Svenskfinland berikas av närmare hundra tidskrifter. Förbundsarenan håller från och med 2020 i trådarna för Tidskriftsprojektet, som erbjuder de finlandssvenska tidskrifterna stöd med gemensam synlighet och fortbildning. Bland annat erbjuds möjligheter till erfarenhetsutbyte för tidskriftsredaktörer.Läs mera »
04.02.2020 kl. 08:26
68994_t.jpg

Dags för förbunden att se över sin digitala tillgänglighet

EU:s direktiv om webbtillgänglighet berör även de finlandssvenska förbunden. Syftet är att främja allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Förbunden kan genom att se över sina digitala tjänster även här vara föregångare och visa att verksamheten är öppen för alla.Läs mera »
03.05.2019 kl. 15:24
68990_t.jpg

”Nätverksträffar tar lite av arbetstiden men ger mycket av inspiration”

INGÅNGEN. En viktig del av vår verksamhet är nätverk. Vi erbjuder anställda inom de finlandssvenska förbunden möjlighet till erfarenhetsutbyte och referensstöd genom nätverk. Verksamhetsledare Mari Pennanen funderar på effekterna av nätverkandet.Läs mera »
03.05.2019 kl. 10:52
68597_t.jpg

Slipade förbund blir starkare tillsammans

INGÅNGEN. Visst känner du ju ”alla” som jobbar inom de andra förbunden? Du vet redan vem du ska ringa till för kollegialt stöd i olika frågor? På förbundsfrukostarna i Vasa och i Åbo blev Svenska studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen igen påmind om att nej, vi känner inte alla varandra.Läs mera »
04.04.2019 kl. 12:38
66627_t.jpg

Organisationerna har en framtid

PÅ BORDET. Trots att orosmoln svävar i luften vill jag fortsätta att tro på organisationernas framtid. Det är Ulrika Krooks känsla efter Studieförbundets och SOSTE:s seminarium Organisationernas roll i framtiden på G18 22.11.Läs mera »
04.12.2018 kl. 10:57
66589_t.jpg

Glad ända ner i magen efter givande höstmöte

INGÅNGEN. En lång föredragningslista, ordförandes mötesklubba och noggranna procedurer på ett formellt och stadgeenligt höstmöte. Stunden då Svenska studieförbundets höstmöte avslutades var verksamhetsledare Mari Pennanen lättad, men framförallt glad.Läs mera »
03.12.2018 kl. 10:08

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi