66488.jpg

Förbundens anställda går gärna till jobbet

27.11.2018 kl. 10:24
NYHET. Anställda inom de finlandssvenska förbunden upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och intressant. Vår kartläggning visar att förbundsanställda finner arbetet meningsfullt och engagerande, trots belastningar på grund av tidspress och högre redovisningskrav.

Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet har gjort en omfattande kartläggning hur anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer mår på jobbet. Siffrorna gällande andelen som skulle byta jobb om de fick chansen är klart lägre än motsvarande siffror inom tredje sektorn överlag, och också i jämförelse med den offentliga och den privata sektorn.

–  Förbundsanställda drivs av en önskan att få arbeta för något som tjänar det allmänna intresset och på riktigt gör skillnad i samhället. Kartläggningen visar att arbetet i sig motiverar och känns meningsfullt, vilket i sin tur skapar arbetsengagemang. Förbundsanställda känner att de i arbetet får vara självständiga och påverka både innehåll och arbetsprocesser. Resultaten i kartläggningen visar att de förbundsanställda, i alla fall de allra flesta, således är på rätt plats och många känner att de gärna går till jobbet, säger Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet, som utfört kartläggningen.

De finlandssvenska förbunden skiljer sig i en väldigt positiv bemärkelse jämfört med tidigare studier då man jämför svaren på frågor om arbetsgemenskap. Kartläggningen visar att bland annat arbetsgemenskapen och autonomin i arbetet bidrar till arbetsengagemanget.

I kartläggningen kommer det också fram att endast hälften upplever att lönen motsvarar arbetsinsatsen. En annan aspekt som kommer fram är att andelen anställda med tidsbundna avtal är högre i de finlandssvenska förbunden än inom tredje sektorn överlag.

– Arbetsvälmående måste prioriteras i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Det är avgörande för att förbunden ska locka kompetenta, engagerade anställda, som utvecklar sina organisationer mot en hållbar framtid, där tredje sektorn är en tydlig sektor att räkna med även i Svenskfinland, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

Läs Förbundsbarometern 2018 - Arbetsglädje i förbundsvärlden här.

71976_t.jpg

Förbundsarenan tar över Tidskriftsprojektet

NYHET. Svenskfinland berikas av närmare hundra tidskrifter. Förbundsarenan håller från och med 2020 i trådarna för Tidskriftsprojektet, som erbjuder de finlandssvenska tidskrifterna stöd med gemensam synlighet och fortbildning. Bland annat erbjuds möjligheter till erfarenhetsutbyte för tidskriftsredaktörer.Läs mera »
04.02.2020 kl. 08:26
71975_t.jpg

Thomas Rosenberg har stöttat tidskrifterna i tretton år

PROFILEN. Tunga tidskriftslådor och så många finlandssvenskar att han inte velat tala med någon alls på flera dagar efteråt. Tidskriftsmontern för de finlandssvenska tidskrifterna på bokmässan har varit en årlig höjdpunkt för tidskriftskoordinator Thomas Rosenberg. Läs mera »
04.02.2020 kl. 07:20
71958_t.jpg

Dags för förbundsanställda att få upp flåset

PÅ BORDET. En dag på Solvalla år 2020 och en dag på Solvalla nio år tidigare. Maarit Westerén på Förbundet Hem och Skola skriver om att ha ett jobb med mycket stillasittande och vad som kan påverka en att börja röra på sig.Läs mera »
31.01.2020 kl. 12:27
71957_t.jpg

Förbundens roll som kompetenshöjare

ARTIKEL. För många är det en självklarhet att personer som deltar i förbundens verksamhet utvecklar sitt kunnande på olika områden. Idag kan det vara viktigt att få sitt kunnande identifierat och erkänt, eftersom det kan ha betydelse då man studerar vidare eller då man söker arbete.Läs mera »
31.01.2020 kl. 12:12
71896_t.jpg

Vilket förbund blir Årets förbund 2020?

NYHET. Vilket förbund gjorde något extra bra eller utmärkte sig förra året? Nominera organisationen till vandringspriset Årets förbund senast den 27 mars.Läs mera »
28.01.2020 kl. 08:16
71880_t.jpg

Harriet Sundholm ny viceordförande för Förbundsarenan

NYHET. Harriet Sundholm har valts till vice ordförande för Förbundsarenan. Hon vill fortsätta utveckla verksamheten i enlighet med strategin och lyfter fram kompetenshöjning som ett speciellt viktigt område för förbunden.Läs mera »
27.01.2020 kl. 08:43
71694_t.jpg

Är allt föreningsliv bra?

INGÅNGEN. Finland är föreningarnas förlovade land. Mycket gott sker i föreningars namn och många individer mår bra av föreningsliv. Men föreningsformen kan också missbrukas. En rättegång där en verksamhetsform ska förbjudas med hänvisning till föreningslagen pågår.Läs mera »
13.01.2020 kl. 08:38
71676_t.jpg

Alla tiders sångfest under planering

PÅ BORDET. Finlands Svenska Sång- och musikförbund siktar på stjärnorna då Svenskfinlands massmusikfestival går av stapeln i Helsingfors 2021. Sofia Strömgård ger en inblick i planeringsarbetet.Läs mera »
10.01.2020 kl. 07:45
71667_t.jpg

Förbundsarenans nya namn är godkänt

På höstmötet 2019 beslöt medlemsförbunden i Svenska studieförbundet att byta namn på sin gemensamma organisation. Förbundsarenan samlar de finlandssvenska förbunden kring gemensamma frågor.Läs mera »
09.01.2020 kl. 10:53

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi