Mari Pennanen, foto: Ellen Blomqvist

Att få som man vill som förbund

01.06.2021 kl. 08:13
INGÅNGEN. Intressebevakning och påverkansarbete är väsentliga delar av verksamheten för många förbund. I kommunvalvalstider har vi sett flera fina satsningar där förbunden både fått synlighet och tydligt lyft fram sina frågor. Leder det till resultat? Det får vi troligen veta först efter flera år.

Text: Mari Pennanen, foto: Ellen Blomqvist

Det är inte lätt att driva målmedvetet påverkansarbete. Ibland är det inte ens klart vilka frågor ett förbund ska driva, då det bland medlemskåren finns olika åsikter. Förbund och organisationer har också olika struktur och kultur när det gäller påverkansarbete. Klart är i alla fall att förbund utgår från sitt ideella syfte och då ingår intressebevakning av medlemmarnas intressen i verksamheten, åtminstone i någon mån.

I Förbundsarenans verksamhet har det flera gånger, senast kanske på Organisationskonferensen hösten 2020, lyfts fram att finlandssvenska förbund borde bli mer proaktiva snarare än reaktiva när det gäller påverkansarbete. Det räcker inte att reagera på ärenden som är mer eller mindre klara när de får synlighet till exempel via massmedia, utan arbetet med att påverka i större frågor borde ske långt före det.

Denna vår har flera förbund haft synliga kampanjer i samband med kommunalvalet. Det är ett bra sätt för förbunden att jobba med sina teman och frågor. Att närma sig kandidater i kommunalval och i valkampanjen få synlighet för sina frågor lägger en bra grund för att sedan med invalda fullmäktigeledamöter fortsätta samarbetet. Samtidigt får själva frågorna synlighet då många kandidater lyfter dem i sina egna kampanjer. Det om något är att jobba proaktivt. Frukterna av detta arbete kan kanske skördas först om flera år. När effektivitet och resultatmätning ständigt lyfts upp känns långsiktigt påverkansarbete extra utmanande, men arbetet är både nödvändigt och värdefullt.

En påminnelse som också kan vara på sin plats speciellt när det gäller arbete inom vår sektor är att världen nog inte blir färdigt förbättrad före midsommar, inte denna gång heller. Vi fortsätter jobba på också efter sommar och semestrar.

 

Obs. Om du är intresserad av att tillsammans fundera vidare på temat så är nästa träff för nätverket för förbundens påverkare den 7 oktober och handlar om samarbete med politiker. Läs mer och anmäl dig.

Mari Pennanen är verksamhetsledare på Förbundsarenan och skriver i Ingången-kolumnerna om aktuella ärenden i förbundsvärlden.

Läs också

Ingången: Viktigt att få träffas

Ingången: Borde förbunden bli argare?

77983_t.jpg

Det gäller vår framtid

PÅ BORDET. Sydkustens landskapsförbund arbetar för att främja utbildning och kultur på svenska. Konkret handlar det om att påverka, utbilda, samarbeta och lyfta upp frågor till diskussion, skriver direktör Christel Björkstrand.Läs mera »
01.06.2021 kl. 14:45
77838_t.jpg

Tillgänglig information om svenska seniorhem genom GeRo

NYHET. Också inom ett förbund för svenskspråkiga seniorhem behövs kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Finlandssvenska nätverk är guld värda anser man inom Förbundet för Privata Svenska Pensionärshem GeRo rf, som är ny samverkande medlem i Förbundsarenan.Läs mera »
25.05.2021 kl. 09:16
77802_t.jpg

Förbundsarenan söker en projektmedarbetare/processledare på deltid

NYHET. Förbundsarenan startar i augusti ett projekt för att stöda förbunden att utveckla sin digitala verksamhet och att nå medlemmar och andra med verksamheten. Projektet har fått stöd från Svenska kulturfonden och nu söker vi en projektmedarbetare.Läs mera »
20.05.2021 kl. 10:45
77800_t.jpg

Stöd till förbunden att utveckla den digitala verksamheten

NYHET. Förbundsarenan startar i augusti ett projekt för att stöda finlandssvenska förbund att utveckla sin digitala verksamhet. Vi kommer bland annat att erbjuda ett nytt nätverk och brett erfarenhetsutbyte.Läs mera »
20.05.2021 kl. 09:47
77710_t.jpg

Vem är Årets ordförande?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenan har instiftat ett nytt vandringspris och nu kan du nominera till Årets ordförande. Läs mera »
12.05.2021 kl. 11:18
77553_t.jpg

Varför behövs god förvaltning i föreningar?

PÅ BORDET. En positiv aspekt av pandemin är att vi har varit tvungna att ta ett digisprång och utvärdera vår verksamhet ur en ny synvinkel. Det gäller våra styrelser, fullmäktige och alla som jobbar med förvaltningsfrågor. Nu är det dags att tala om god förvaltning, skriver Kari Huhtala på Finlands Svenska Andelsförbund.Läs mera »
06.05.2021 kl. 07:48
77540_t.jpg

Ledarskap, ansvar och ensamhet på Styrelsedagarna 2021

NYHET. Styrelsedagarna är en mötesplats för de finlandssvenska förbundens förtroendevalda. Kom med och diskutera styrelsearbetet och din organisations plats i en större helhet den 1-2 oktober. Nu har anmälan öppnat!Läs mera »
05.05.2021 kl. 13:32
77538_t.jpg

Viktigt att få träffas

INGÅNGEN. Vi läser idag rubriken på ett annat sätt än före corona-pandemin. Fysiska möten känns avlägsna och är något vi ser fram emot. Men även digitala möten fungerar när det gäller de finlandssvenska förbunden. Vi behöver prata, diskutera, lyssna och dela tankar med varandra och Förbundsarenans nätverk erbjuder denna möjlighet.Läs mera »
05.05.2021 kl. 12:22