Stöd och inspiration till 64 medlemsförbund

07.12.2022 kl. 09:25
NYHET. Kompetensutveckling, påverkansarbete, delaktighet och kommunikation. Inom dessa tyngdpunkter ska Förbundsarenan enligt den nya strategin stöda och inspirera sina medlemsförbund. Höstmötet valde också styrelsen som under år 2023 leder verksamheten.
Text: Mari Pennanen
Bild: Joanna Lindén-Montes
 

Förbundsarenans medlemmar har antagit en ny strategi för åren 2023-2025. Enligt strategin är Förbundsarenas mission:

Förbundsarenan är den gemensamma arenan för förbunden att agera tillsammans. Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov.

Styrelsen konstaterade i strategiarbetet att den tidigare visionen uppfyllts och Förbundsarenan blivit ett självklart stöd för medlemsförbunden.

Förbundsarenans vice ordförande Malin Lindholm presenterade strategin på höstmöte:

– Om någon tycker att missionen låter bekant, så är det kanske för att den är väldig lik den tidigare visionen. Styrelsen konstaterade i strategiarbetet att den tidigare visionen uppfyllts och Förbundsarenan blivit ett självklart stöd för medlemsförbunden. Det kom också tydligt fram i Förbundsbarometern 2021, sade Malin Lindholm.

Hon konstaterade att de tyngdpunkter som Förbundsarenan under de kommande tre åren ska stöda och inspirera sina medlemsförbund i också har sin grund i medlemsenkäten.

– Påverkansarbete har tydligt kommit fram som ett område där medlemsförbunden önskar både stöd och att jobba tillsammans. Delaktighet är också ett tema som berör så gott som alla och det gäller för medlemsförbunden att hitta olika sätt att erbjuda möjligheter för att engagera sig. Dessutom fortsätter Förbundsarenan jobba kring kompetensutveckling och kommunikation, sade Malin Lindholm.

Styrelsen har under året jobbat med strategin och medlemsförbunden har deltagit i arbetet genom diskussioner och kommentarer på ett utkast.

Styrelsen 2023

På mötet omvaldes ordförande Viveca Hagmark från Folkhälsans förbund som ordförande för år 2023. Till ordinarie styrelsemedlemmar för mandatperioden 2023-2024 valdes Petra Nummelin (Psykosociala förbundet) och Otto Simosas (Finlands Svenska Idrott), samt för mandatperioden 2023 (istället för Mikaela Hermans som meddelat att hon avgår) Andrea Hynynen (Finlands Svenska Scouter). Till första ersättare valdes Patricia Wessman (FDUV) och till andra ersättare Bettina Lindfors (Svenska lantbrukssällskapens förbund), båda för perioden 2023-2024.
 

I sin helhet ser alltså styrelsen för år 2023 ut så här:

Ordförande:

Viveca Hagmark, Folkhälsans förbund
 

Ordinarie:

Sandra Alldén, Sjuksköterskeföreningen i Finland (2022-2023)
Andrea Hynynen, Finlands Svenska Scouter (2023)
Malin Lindholm, Svensk Ungdom (2022-2023)
Petra Nummelin, Psykosociala förbundet (2023-2024)
Patrick Ragnäs, Svenska pensionärsförbundet (2022-2023)
Otto Simosas, Finlands Svenska Idrott (2023-2024)
 

Ersättare:

1. Patricia Wessman, FDUV (2023-2024)
2. Bettina Lindfors, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund (2023-2024)
3. Regina Strandberg, Folkhälsans förbund (2022-2023)
 

Höstmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2023. På mötet fastställdes att medlemsavgiften för år 2023 är samma och beräknas på samma sätt som för år 2022, vilket betyder att medlemsförbunden inom kort får uppge antalet anställda vilket medlemsavgiftens storlek baserar sig på.

Höstmötet hölls som hybridmöte med en del av deltagarna på plats i SFV-huset G18 och resten deltog på distans. Mötet leddes av mötesordförande Annika Jansson från Finlands Svenska Marthaförbund.

 

84942_t.jpg

Inkluderande kommunikation

BLOGG. Inkluderande kommunikation är ett aktuellt tema inom organisationsvärlden. Är vår nuvarande kommunikation inkluderande och vad kan vi göra annorlunda? Tarja Krum på Finlands Svenska Idrott delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring temat.Läs mera »
01.02.2023 kl. 16:26
84780_t.jpg

Dags att nominera till Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2023 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2023 kl. 12:39
84930_t.jpg

Malin Lindholm fortsätter som viceordförande

NYHET. Förbundsarenans styrelse för år 2023 har konstituerat sig. Malin Lindholm fortsätter som vice ordförande och styrelsen ser fram emot ett bra verksamhetsår. Läs mera »
01.02.2023 kl. 09:35
84925_t.jpg

6 tips för att dra in pengar till verksamheten

ARTIKEL. Finns det enkla sätt att få in pengar till förbunds verksamheter? Svaret är troligen nej. Enkelt är det inte, men det kan vara roligt och givande att testa nya sätt att finansiera verksamheten. Ta del av konkreta tips på pengainsamling. Läs mera »
31.01.2023 kl. 15:36
84889_t.jpg

Nu åker de första på kurs till Italien

NYHET. I slutet av februari åker fyra förbundsanställda på kurs till Sicilien för att i fem dagar fördjupa sig i temat teambuilding. Under våren deltar totalt 18 personer i kurser runt om i Europa via Förbundsarenans mobilitetsprojekt.Läs mera »
30.01.2023 kl. 11:18
83959_t.jpg

Förbundsarenans riksdagsvalsprogram

NYHET. Utan aktiva organisationer i civilsamhället stannar Finland. Förbundsarenan har tillsammans med sina medlemsorganisationer tagit fram ett riksdagsvalsprogram som belyser betydelsen av ett levande demokratiskt civilsamhälle.Läs mera »
12.01.2023 kl. 13:38
84682_t.jpg

Aktuella ord om vår sektor och våra organisationer

ARTIKEL. Vilka ord använder vi om vår organisation och verksamhet? Vilken betydelse har det vilka ord vi använder för att beskriva vår sektor? Vad rekommenderar språkvården att vi använder? Här går vi igenom aktuella benämningar.Läs mera »
11.01.2023 kl. 08:52
84660_t.jpg

Förbundsarenan erbjuder möjligheter att nätverka över språkgränserna

NYHET. Förbundsarenan startar ett nytt projekt för att utöka och utveckla samarbetet mellan svensk- och finskspråkiga organisationer. Förbunden kommer att erbjudas olika möjligheter till att skapa kontakter till finska organisationer.Läs mera »
09.01.2023 kl. 14:22
84615_t.jpg

Nyfikenhet och kollegor som stöd för ny i förbundsvärlden

BLOGG. Från ett jobb med full koll på hur allt fungerar till något helt nytt. Christian Joffs lämnade klasslärarjobbet för att dyka ner i något nytt på Förbundet Hem och Skola. Han rekommenderar två saker för nya i förbundsvärlden: att delta i ett Onboarding-tillfälle och att våga fråga.Läs mera »
04.01.2023 kl. 10:06