Dags för Förbundsrundan – nu samlas aktuell info om förbunden

04.04.2023 kl. 07:45
NYHET. Hur ser det ut på förbundsfältet i Svenskfinland? Vad är aktuellt och vilka utmaningar är gemensamma? Snart landar medlemsenkäten Förbundsrundan 2023 i våra medlemsförbunds e-postlådor.

Under åren 2015–2016 genomförde Förbundsarenan en Besöksrunda och samlade in information om samtliga medlemsorganisationer. En del av resultaten presenterades i Förbundsbarometern 2017. I början av år 2021 genomförde vi en uppföljning genom en enkät och resultaten publicerades i Förbundsbarometern 2021. Läs rapporterna här.

Förra gången svarade 90 procent av våra medlemsorganisationer och nu hoppas vi att alla svarar. 

Svaren från förbunden har använts till mycket och nu är det dags igen – inom kort landar enkäten hos alla våra medlemsförbund. Syftet är att kartläggar medlemmarnas verksamhet och behov och informationen som kommer fram i enkäten används som stöd för Förbundsarnena fortsatta utvecklingsarbete och för att ge synlighet för förbudnens verksamhet och civilsamhällets betydelse.

– Förra gången svarade 90 procent av våra medlemsorganisationer och nu hoppas vi att alla svarar. Förbundsarenan har använt svaren bland annat som grund för den nya strategin och för att kunna svara på frågor om våra medlemmar. Ur medlemsorganisationernas perspektiv kanske det mest konkreta är att på basen av svaren har Förbundsarenans verksamhet utvecklats för att ännu bättre stöda medlemsförbunden, säger verksamhetsledare Mari Pennanen.

På basen av svaren har Förbundsarenans verksamhet utvecklats för att ännu bättre stöda medlemsförbunden.

Tidigare resultat

Teman som kom fram i kartläggningarna har lyfts upp bland annat genom nätverksverksamheten. Ett annat exempel är att förbunden tillsammans har gjort ett riksdagsvalsprogram eftersom många ansåg att Förbundsarenan kunde stöda förbunden i deras påverkansarbete på olika sätt. Ett konkret resultat efter Förbundsrundan 2021 är projektet Finansieringskällor för förbunden.

– Kartläggningen visade att det fanns en stor oro kring förbundens ekonomi på sikt. Förbundsarenan har tagit lyra på den bollen och startat ett projekt som kan stöda de förbund som vill jobba kring sina finansieringskällor. Nu ser vi fram emot uppdaterad information om förbundsfältet, säger Mari Pennanen.

Förbundsrundan-enkäten skickas till alla medlemsförbund inom kort och en rapport planeras att ges ut i augusti.

86613_t.jpg

Emotionell intelligens som stöd för arbetet

BLOGG. Vad är emotionell intelligens? Nora Ridgewell, verksamhetsledare för Ledarskapsakademin, deltog i en kurs i kring temat via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt och delar med sig av sina erfarenheter.Läs mera »
06.06.2023 kl. 12:42
86517_t.jpg

Utmana för att få donationer

BLOGG. Ett sätt att möta en orostrend är att tänka innovativt och utanför den berömda boxen. Att utmana sig själv, den egna organisationen och de egna strukturerna. Detta gäller också då det är frågan om pengar. Läs mera »
02.06.2023 kl. 08:16
86536_t.jpg

Sparringgrupp om företagssponsring

BLOGG. Hur söker man sponsring? Vad betyder det att paketera verksamheten? Detta är några av de saker som vi går genom då Förbundsarenan startar en ny sparringgrupp om företagssponsring i augusti. Kommer du med?Läs mera »
29.05.2023 kl. 13:23
86534_t.jpg

Vem är årets ordförande 2023?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenans vandringspris delas i höst ut för tredje gången till en förbundsordförande. Nu kan du nominera!Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:49
86533_t.jpg

Vill du bli Förbundsarenans praktikant?

NYHET. Förbundsarenan söker en praktikant för hösten 2023. Vi letar efter en företagsam och nyfiken högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden och tredje sektorn.Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:24
86499_t.jpg

Tidskriftsombud ska stödja de finlandssvenska tidskrifterna

De finlandssvenska tidskrifterna får sitt första tidskriftsombud då Kim Malmberg i juni inleder sitt arbete på Förbundsarenan. Han ska under tre år arbeta för att förbättra de finlandssvenska tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Läs mera »
22.05.2023 kl. 14:40
86449_t.jpg

Bra planering underlättar då förbundet får en gåva

ARTIKEL. Ett förbund får plötsligt ta emot en testamentdonation eller en annan penninggåva. Det kan vara både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då?Läs mera »
15.05.2023 kl. 08:52
86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37
86215_t.jpg

Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:21