Förbundsarenan med i nordiska civilsamhällesnätverket

04.04.2023 kl. 08:20
NYHET. Förbundsarenan har blivit medlem i det nordiska civilsamhällesnätverket Nordic Civ. Genom nätverket kan de finlandssvenska förbunden bidra till Nordiska ministerrådets hållbarhetsarbete och också skapa nya nordiska kontakter.

Nordic Civ utgör en fristående plattform för samverkan mellan Nordic Civs medlemmar, Nordiska Ministerrådet och Nordiska rådet. Nätverket består av representanter från civilsamhällesorganisationer i de nordiska länderna och självstyrande områdena.

Nordic Civ ska stärka civilsamhällets röst och accelerera omställningen till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Norden. Nätverket deltar aktivt i Nordiska ministerrådets arbete med Vår vision 2030 och bidrar till ett öppet, transparent och relevant hållbarhetsarbete.

Nätverket utgör också en mötesplats för kunskapsutbyte mellan medlemmar oberoende av sakfrågor, i egenskap av civilsamhälle. I nätverket ska medlemsorganisationerna få möjlighet att utbyta kunskaper, erfarenheter och goda exempel och utveckla gemensamma projekt och engagemang. Förbundsarenan ser fram emot arbetet i nätverket och kommer att informera medlemsförbunden närmare om aktuella ärenden.

Förbundsarenan representeras i nätverket av verksamhetsledare Mari Pennanen, som har över tjugo års erfarenhet av att arbeta inom olika organisationer i civilsamhället. Hon har också en gedigen bakgrund av personligt engagemang i föreningar och organisationer. Mari har som verksamhetsledare för Förbundsarenan byggt upp kontakter till så gott som alla finlandssvenska organisationer och har också ett brett nätverk inom det finländska civilsamhället.

– Vi hoppas kunna knyta kontakter för att både inom detta nätverk och inom vår verksamhet kunna skapa samarbete, utbyta erfarenheter och jobba för ett hållbart Norden och för att stärka de nordiska värderingarna, som ligger som grund för många av våra medlemsförbunds ideella syften och verksamhet, säger Mari Pennanen.

 Läs mer om nätverket här.

86613_t.jpg

Emotionell intelligens som stöd för arbetet

BLOGG. Vad är emotionell intelligens? Nora Ridgewell, verksamhetsledare för Ledarskapsakademin, deltog i en kurs i kring temat via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt och delar med sig av sina erfarenheter.Läs mera »
06.06.2023 kl. 12:42
86517_t.jpg

Utmana för att få donationer

BLOGG. Ett sätt att möta en orostrend är att tänka innovativt och utanför den berömda boxen. Att utmana sig själv, den egna organisationen och de egna strukturerna. Detta gäller också då det är frågan om pengar. Läs mera »
02.06.2023 kl. 08:16
86536_t.jpg

Sparringgrupp om företagssponsring

BLOGG. Hur söker man sponsring? Vad betyder det att paketera verksamheten? Detta är några av de saker som vi går genom då Förbundsarenan startar en ny sparringgrupp om företagssponsring i augusti. Kommer du med?Läs mera »
29.05.2023 kl. 13:23
86534_t.jpg

Vem är årets ordförande 2023?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenans vandringspris delas i höst ut för tredje gången till en förbundsordförande. Nu kan du nominera!Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:49
86533_t.jpg

Vill du bli Förbundsarenans praktikant?

NYHET. Förbundsarenan söker en praktikant för hösten 2023. Vi letar efter en företagsam och nyfiken högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden och tredje sektorn.Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:24
86499_t.jpg

Tidskriftsombud ska stödja de finlandssvenska tidskrifterna

De finlandssvenska tidskrifterna får sitt första tidskriftsombud då Kim Malmberg i juni inleder sitt arbete på Förbundsarenan. Han ska under tre år arbeta för att förbättra de finlandssvenska tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Läs mera »
22.05.2023 kl. 14:40
86449_t.jpg

Bra planering underlättar då förbundet får en gåva

ARTIKEL. Ett förbund får plötsligt ta emot en testamentdonation eller en annan penninggåva. Det kan vara både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då?Läs mera »
15.05.2023 kl. 08:52
86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37
86215_t.jpg

Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:21