Tuija Löfgrén, verksamhetsledare på Språkambassadörerna

Jubileum – mer än bara kostnader?

26.04.2023 kl. 11:31
ARTIKEL. Då ett jubileum närmar sig för en organisation handlar mycket om planering. Men vad innebär detta i praktiken? När ska planeringsarbetet för ett jubileum börja och kan ett jubileum faktiskt också generera inkomster?

Text: Robert Nilsson
Foto: Joanna Lindén-Montes

Jubileum är en tid för fest. Det är en möjlighet att visa upp en organisations historia, verksamhet, utveckling och vision. Jubileum är också resurskrävande. Hur kan en organisation jobba för att minska på kostnaderna i samband med festligheterna eller kanske till och med göra ett plus i kassan?

Ett jubileum är sällan identiskt med ett annat. Trots skillnaderna finns det vissa saker som kan sägas vara typiska för jubilerande organisationer, till exempel att det ordnas evenemang under jubileumsår.

Evenemang kräver tid och resurser. För att få en tydlig bild av vilka resurser som krävs och vilka kostnaderna är eller kan bli så är planering avgörande och en bra planering borde starta i god tid före själva evenemanget. I bästa fall borde en organisation börja planera för ett jubileum minst 1,5 år i förväg.

Man kan aldrig börja planeringen för tidigt men det är lätt att börja för sent.

Tiden är viktig av flera anledningar. Att starta planeringen i tid ökar möjligheterna till att säkra finansiering för evenemanget. Det ger ofta också bättre möjligheter att lyckas få med volontärer och engagera medlemmar. God framförhållning ökar också förutsättningarna för en god balans i vardagen.

Tuija Löfgrén, verksamhetsledare vid Språkambassadörerna, kan se tillbaka på en intensiv vår. Språkambassadörerna firar i år fem år som organisation och i samband med att de arrangerade Nordens dag den 23 mars var även deras jubileumsår en del av evenemangshelheten.

- Vi kopplade ganska tidigt in ett företag som hjälpte oss i planeringen med vårt evenemang i samband med Nordens dag. Vi skulle aldrig kunnat göra detta sidan om alla andra arbetsuppgifter, säger Tuija.

Det stod tidigt klart att helheten med Språkambassadörernas femårs jubileum och evenemanget kring Nordens dag var resurskrävande. Kostnaden i att ta in ett företag som hjälpte till med planeringsarbetet fick vägas mot de resurser som fanns att tillgå inom den egna organisationen. Valet var självklart, att ta in en extern partner för att alls kunna orka och hinna med.

Genom samarbetet fick Språkambassadörerna in en partner som bidrog med nya insikter. I slutändan kom samarbetspartnern att ha en roll i såväl planeringsarbetet som praktiska arrangemang under själva evenemanget.

- Nordens dag är ju ett evenemang med tyngdpunkten på att synliggöra Norden som region och samarbete över Nordens gränser. Men det handlar också om synlighet för oss som organisation. Vår partner bidrog till att ge oss nya insikter då det gällde allt från sökmotoroptimering till hur vi borde tänka efter själva evenemanget, säger Tuija.

Tuijas tips för att lyckas med jubileumsevenemang

1. Målsättningarna ska vara klara och tydliga från första början så att fokus hålls på rätta saker
Ordnas evenemanget som en intern fest eller  belöning till medlemmarna, för att få synlighet, för att väcka diskussion, för att aktivera intressegrupper eller något annat? Målsättningen kan också vara en kombination av några men inte för många saker, man kan inte nå alla och allt.
 
2. Man kan aldrig börja planeringen för tidigt men det är lätt att börja för sent
Ju större evenemang desto mera tid tar planeringen. Tid är också pengar så sista minutens beslut tenderar också kosta mera än beslut som är genomtänkta i god tid.
 
3. Vilka är före ingens resurser för att planera och organisera evenemanget?
Det tar tid och resurser att organisera också ett litet evenemang. Vem har resurser att ta tag i projektet? Är tiden för att organisera projektet bort från annan arbetstid? Hur sköts andra arbetsuppgifter i så fall? Kan man anställa en projektkoordinator för evenemanget och vad har det för konsekvenser? Kan man anlita en utomstående som organiserar evenemanget och besluten hålls inom föreningen? Om föreningen har en deltidsanställd kunde man öka på hens arbetstimmar så att hen med "tilläggstimmar" skulle ta sig an projektet.
 
4. Finansiering
  • Företagssponsring: Det ska vara klart och tydligt vad föreningen vill ha av företaget (pengar eller produkter) och vad företaget ska få ut ur sponsringen. Logo på hemsidan räcker för få.
  • Fondfinansiering: Ifall målsättningen är att väcka diskussion i samhället kan det finnas möjlighet att få fondfinansiering.
  • Pro bono-arbete: ett sätt att få ner kostnader är att avtala med en samarbetspartner som gör arbete (organiseringen av evenemanget, fotograferingen, some-synlighet, programbidrag, festtalare osv.) till ett reducerat pris så att man får "mera valuta för pengarna"
  • Lokal: Finns det lokaler man kunde få till ett reducerat pris/gratis genom samarbete.
 
5. Föreningens medlemmar
Finns det bland föreningen medlemmar som kunde vara intressanta festtalare, programledare eller finns det medlemmar med kontakter till sådana personer eller lokaler (som man eventuellt kunde få till ett reducerat pris)?

 

Vill din organisation få stöd i att söka sponsring? Förbundsarenan ordnar en sparringgrupp med temat sponsring med start i augusti 2023.

 Anmäl dig till sparringgruppen här.

 

88334_t.jpg

Är du Förbundsarenans verksamhetskoordinator?

NYHET. Vill du jobba med och för ideella organisationer? Drivs du av att planera och förverkliga evenemang och projekt? Är du dessutom intresserad av att hantera både kommunikations- och administrationsuppgifter? Då kan du vara den kollega vi letar efter. Ta chansen att bli en central del av Förbundsarenans team! Läs mera »
igår kl. 15:24
88333_t.jpg

”De finlandssvenska förbunden konkurrerar inte, utan kompletterar varandra”

ARTIKEL. Det har hänt mycket under Viveca Hagmarks tre år som Förbundsarenans ordförande. En pandemi, ett digitalt jättekliv och ekonomiska utmaningar. Men fram för allt har Förbundsarenan utvecklats och ytterligare hittat sin form under Vivecas ordförandeskap.Läs mera »
igår kl. 14:58
88330_t.jpg

Verksamheten utvecklas om någon vågar ställa frågor

BLOGG. Paktering av information, personlig utveckling och framtidshopp. ÅA-studerande Sofia Blomqvist har gjort en tremånaders praktik på Förbundsarenan denna höst och berättar vad hon tar med sig.Läs mera »
igår kl. 11:04
88325_t.jpg

Samla in pengar utan insamlingstillstånd?

ARTIKEL. Kan en organisation samla in pengar utan att ha ett insamlingstillstånd? Svaret är ja. Förbundsarenans projektledare Robert Nilsson listar några exempel då det är möjligt. Läs mera »
igår kl. 08:15
88259_t.jpg

Dags att kommunicera om pengar och effekter 

ARTIKEL. Årsberättelse och bokslut kan och ska användas för att kommunicera betydelsen av verksamheten. När verksamhetsåret 2023 går mot sitt slut poängterar projektledare Robert ”Robban” Nilsson betydelsen av att berätta om både pengar och resultat av verksamheten. Läs mera »
27.11.2023 kl. 15:44
88176_t.jpg

Linnéa Henriksson vald till ordförande för Förbundsarenan 2024

NYHET. Förbundsarenan sammanför och stöder de finlandssvenska förbunden. Nyvalda ordförande Linnéa Henriksson lyfter fram betydelsen av Förbundsarenan som en viktig del i strukturerna som upprätthåller Svenskfinland. Läs mera »
20.11.2023 kl. 15:01
88194_t.jpg

Civilsamhällets betydelse lyftes fram på Förbundsarenans höstmöte

NYHET. Hur syns civilsamhället i regeringsprogrammet? Statssekreterare Mikaela Nylander lyfte fram regeringens åtgärder för att förbättra verksamhetsförutsättningarna, då medlemsförbunden samlades till höstmöte.Läs mera »
20.11.2023 kl. 14:07
88143_t.jpg

Nyckeln till att engagera unga?

ARTIKEL. ”För att förstå andra måste man förstå sig själv”. Så säger Ted Svensson, projektkoordinator på Norr om Stan, på nätverksträffen för förbundens sakkunniga om att engagera unga. Han berättar att bland annat attityd och tydliga morötter är avgörande när man vill jobba så att unga engageras. Läs mera »
16.11.2023 kl. 13:27
88133_t.jpg

Utmaningar och lösningar för civilsamhällets finansiering

BLOGG. Sedan våren har diskussionerna om statsunderstöd till civilsamhället varit intensiva. Från regeringshåll har det klart framgått att statsunderstöd, som utgör en betydande del av många organisationers inkomster, kommer att minska. Läs mera »
15.11.2023 kl. 08:45