Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

04.05.2023 kl. 13:37
Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut.

Förbundsarenans styrelse och medarbetare vill rikta att stort tack till alla våra medlemsorganisationer som svarat på Förbundsrundan 2023.

Svaren på medlemsenkäten kommer nu att läsas, analyseras och sammanställas av samhällsforskare Kaisa Kepsu. Rapporten Förbundsbaromtern 2023 planeras att ges ut den 30 augusti kl. 14 i SFV-huset G18, så reservera eftermiddagen redan nu.

Den insamlade informationen används också i vidare planering av verksamheten och för att utveckla Förbundsarenan.

- Svaren på medlemsenkäten för två år sedan har använts som grund för den nya strategin och också konkret som underlag för teman på nätverksträffar, för att planera och bygga upp projekt och i annan verksamhet. Vi har stora förhoppningar att kunna använda informationen om vår medlemskår i all vår verksamhet även denna gång, säger verksamhetsledare Mari Pennanen, som tillsammans med övriga på Förbundsarenan är iviriga att fördjupa sig i svaren.

Förbundsarenan verkar för att stärka förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov.

- Vi vet att det är svårt att hitta tid att svara på enkäter och vi är väldigt tacksamma för alla svar. Vi vet också att det finns möjligheter att ta lyra på gemensamma utmaningar och ta fram lösningar i förbundens egen arena för samverkan, och nu har vi mycket information att jobba vidare med, säger Mari Pennanen.

88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
88872_t.jpg

Liten ökning i antalet anställda i förbunden

Antalet anställda i Förbundsarenans medlemsförbund har ökat med nästan sex helårsverken. Det visar statistiken som Förbundsarenan samlat in.Läs mera »
02.02.2024 kl. 13:39
88794_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2024 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2024 kl. 08:30
88824_t.jpg

Vi ärvde en fastighet – tack gärna!

BLOGG. Gemensamma värderingar som syns bland annat i intakta syltburkar från 1990-talet. Camilla Sederholm på Natur och Miljö skriver om en överraskning i form av en testamentdonation, som innebar arbete, funderingar och tacksamhet. Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:56
88823_t.jpg

Nadina Vihinen är Förbundsarenans nya verksamhetskoordinator

NYHET. Nätverksträffar, projekt, kommunikation och verksamhetsutveckling. Det kommer Nadina Vihinen att börja jobba med på Förbundsarenan. Hon ser fram emot att lära känna alla 68 medlemsorganisationer närmare.Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:26
88796_t.jpg

Mia Wikström vald till Förbundsarenans viceordförande

NYHET. Efter en paus på några år gör Mia Wikström comeback i Förbundsarenans styrelse. Hon valdes nu till vice ordförande och vill i styrelsen jobba för de finlandssvenska förbundens gemensamma arena för samverkan.Läs mera »
26.01.2024 kl. 14:00
88741_t.jpg

Civilsamhället och banktjänster - ojämlikhet och möjligheter?

BLOGG. Bankavgifter är nödvändiga kostnader för föreningar och organisationer. En ny undersökning visar dessutom att bankavgifterna är en kostnadsfaktor för organisationer i civilsamhället som varierar stort.Läs mera »
22.01.2024 kl. 10:48
88592_t.jpg

Julia brinner för brandet 

ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.Läs mera »
08.01.2024 kl. 10:53
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31