Emotionell intelligens som stöd för arbetet

06.06.2023 kl. 12:42
BLOGG. Vad är emotionell intelligens? Nora Ridgewell, verksamhetsledare för Ledarskapsakademin, deltog i en kurs i kring temat via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt och delar med sig av sina erfarenheter.

Text: Nora Ridgewell

Denna vår hade jag möjligheten att delta i Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Jag deltog i mars i en veckas kurs om emotionell intelligens i Barcelona. Jag är väldigt tacksam för den här fina möjligheten till kompetensutveckling och för de lärdomar jag fick.

Kursen gav mig insikter och fördjupad kompetens som jag kan använda mig av både privat och professionellt. Jag kom till kursen med öppet sinne. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig och vad som förväntades av mig. Den största behållningen var att träffa nya människor från olika europeiska länder, såsom Finland, Ungern, Grekland, Bulgarien och Malta, och att få dela våra erfarenheter och kunskap med varandra. Det var väldigt givande och lärorikt och vi fick en stark sammanhållning och många goda skratt under kursen. De flesta av deltagarna var lärare men vi deltagare från Finland representerade förbund och föreningar.

Emotionell intelligens kan beskrivas som förmågan att uppfatta, förstå och hantera sina egna och i viss mån också andras känslor.

Kursens upplägg var teori blandat med praktik, interaktiva övningar, lekar och reflektionspauser. Vi samlade på oss en hel del lärdomar under veckan.

Emotionell intelligens (EI) kan i korthet och förenklat beskrivas som förmågan att uppfatta, förstå och hantera sina egna och i viss mån också andras känslor. Vi lärde oss vad nyttan med emotionell intelligens är och om nyttan av att träna upp den. Det finns olika nivåer av EI, det vill säga hur man uppfattar känslor, resonerar kring dem, förstår dem och hanterar dem. En av fördelarna med emotionell intelligens är att man lär sig hantera konflikter och att undvika dem, förbättrar sin förmåga att få kontakt med andra människor, får ökad empati och självkontroll.

Emotionell intelligens har fem komponenter: självmedvetenhet, självreglering, empati, motivation och sociala färdigheter. Dessa komponenter och vad de innebär funderade vi grundligt på i olika grupper och vi kom fram till att det bland annat handlar om att vara medveten om sina egna styrkor och svagheter, att reglera och hantera sina egna känslor och beteende, att förstå andra människors känslor och behov, att bli motiverad av andra saker än yttre belöningar och att sätta kortsiktiga mål samt att vara en aktiv lyssnare och att kunna tolka icke-verbal kommunikation.

Vad vill du göra, hur vet du när du uppnått det, är det i din makt att utföra det, är det realistiskt för dig att uppnå det och när exakt vill du uppnå målet?

Den första dagen hade vi guidning i Barcelona och vi fick se och höra om stadens spännande historia. Själva kursen inledde vi med att ställa upp så kallade smarta mål, "smart goals", som står för Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely och vi fick ta ställning till frågorna: vad vill du göra, hur vet du när du uppnått det, är det i din makt att utföra det, är det realistiskt för dig att uppnå det och när exakt vill du uppnå målet? Det var ett ändamålsenligt sätt att inleda kursen!

Nora Ridgewell är verksamhetsledare för Ledarskapsakademin, som är en del av Svenska Bildningsförbundet.

88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
88824_t.jpg

Vi ärvde en fastighet – tack gärna!

BLOGG. Gemensamma värderingar som syns bland annat i intakta syltburkar från 1990-talet. Camilla Sederholm på Natur och Miljö skriver om en överraskning i form av en testamentdonation, som innebar arbete, funderingar och tacksamhet. Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:56
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31
88330_t.jpg

Verksamheten utvecklas om någon vågar ställa frågor

BLOGG. Paktering av information, personlig utveckling och framtidshopp. ÅA-studerande Sofia Blomqvist har gjort en tremånaders praktik på Förbundsarenan denna höst och berättar vad hon tar med sig.Läs mera »
04.12.2023 kl. 11:04
88022_t.jpg

Gör mig delaktig och jag kommer att lära mig

BLOGG. Förtroendevalda behöver rätt förutsättningar för att vara med påverka organisationens verksamhet. Camilla Wahlsten, verksamhetsledare på Finlands svenska 4H skriver om betydelsen av att engagera och inspirera styrelsen.Läs mera »
02.11.2023 kl. 19:44
87615_t.jpg

Gemenskap i föreningslivet

BLOGG. Efter ett år på Finlands svenska biblioteksförening kan Michelle Mattfolk konstatera att hon är tacksam för att få jobba med verksamhet som engagerar och bidrar till gemenskap.Läs mera »
29.09.2023 kl. 11:59
87243_t.jpg

Arbetsvälmående och lärande i Barcelona

BLOGG. Patricia Wessman, administrativ chef på FDUV, reflekterar kring livslångt lärande och att ödmjukt utmana sig själv. Det är något hon fick prova på under en Erasmus+-fortbildning i Barcelona.Läs mera »
31.08.2023 kl. 14:51
87061_t.jpg

Problemlösning på Cypern

BLOGG. Det är väl klart att man vet vad problemet är, eller? Johanna von Rutenberg på FDUV delar med sig av sina aha-upplevelser från en kurs kring problemlösning som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Läs mera »
09.08.2023 kl. 16:55