Förbundsbarometern: Medlemsantalet ökar i många förbund

30.08.2023 kl. 14:00
NYHET. De finlandssvenska förbunden har klarat sig väl genom coronapandemin och verkar överlag må bra. Medlemsantalet har till och med ökat i fler förbund än det har minskat, lyfter forskare Kaisa Kepsu fram i rapporten Förbundsbarometern.

Kaisa Kepsu har analyserat svaren på Förbundsarenans enkät till de finlandssvenska förbunden: 

– Förbunden har lyckats behålla sina medlemmar och i överraskande många fall också ökat medlemsantalet efter pandemin. Pandemin har också resulterat i en snabbare utveckling av digitala färdigheter hos förbunden, säger Kaisa Kepsu.  

Den positiva utvecklingen gällande antal medlemmar som över en tredjedel av förbunden rapporterar om är ett resultat av medvetna satsningar. Flera förbund har aktivt arbetat med medlemsrekrytering genom att satsa på marknadsföring, kommunikation och högkvalitativ verksamhet.  

I vår alltmer polariserade värld är arbetet med demokratifostran, kunskap och bildning viktigare än någonsin.

– I vår alltmer polariserade värld är arbetet med demokratifostran, kunskap och bildning viktigare än någonsin. Civilsamhällesorganisationerna ger människor möjligheter att påverka och delta i samhället, vilket skapar bättre tillit och bidrar till bättre socialt välmående, säger Kaisa Kepsu.  

De 67 finlandssvenska förbund och centralorganisationer som är medlemmar i Förbundsarenan representerar tillsammans närmare en miljon personer. Många personer är medlemmar i eller representeras av flera organisationer. 

– Det är fint att se att oron kring finansieringen minskat rejält om man jämför med resultaten för två år sedan. 84 procent av förbunden svarar att de har stabil ekonomi för tillfället. Samtidigt vet vi att det är nedskärningar och förändringar på gång. Tillsammans måste vi bli ännu bättre på att berätta om civilsamhällets roll och betydelse i samhället, vilket också är ett av de områden många förbund lyft fram som något de behöver bli ännu bättre på, säger Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen.  

 Läs rapporten här.

 Se livesändningen från utgivningstillfället.

87618_t.jpg

Förbundsarenan jobbar för jämlikhet också i den egna verksamheten

ARTIKEL. Förbundsarenans styrelse har i år tagit fram en jämlikhetsplan. Planen stöder både det egna arbetet och kan förhoppningsvis fungera som inspiration för medlemsförbunden.Läs mera »
29.09.2023 kl. 16:58
87335_t.jpg

Tongåvan – musik och medelsinsamling för civilsamhället

ARTIKEL. Tongåvan är ett program som kombinerar önskemusik och välgörenhet. Kanske ditt förbund kunde samarbeta med Tongåvan gällande insamling av medel?Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:49
87330_t.jpg

Företagssponsring – hur kan en organisation attrahera sponsorer?

ARTIKEL. Sponsring har stor potential för finlandssvenska förbund. En sparringgrupp har jobbat kring temat och här kommer tips för förbund som vill jobba för att få till samarbeten med företag.Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:25
87260_t.jpg

Rädda bildningen - skriv under adress!

NYHET. Rädda bildningen! Låt studiecentralerna fortsätta utbilda för och tillsammans med civilsamhället. Skriv under studiecentralernas adress.Läs mera »
01.09.2023 kl. 13:12
87243_t.jpg

Arbetsvälmående och lärande i Barcelona

BLOGG. Patricia Wessman, administrativ chef på FDUV, reflekterar kring livslångt lärande och att ödmjukt utmana sig själv. Det är något hon fick prova på under en Erasmus+-fortbildning i Barcelona.Läs mera »
31.08.2023 kl. 14:51
87217_t.jpg

Vem ska sitta i Förbundsarenans styrelse?

NYHET. På höstmötet är det dags att välja nya styrelsemedlemmar till Förbundsarenan. Vem vill du se i styrelsen nästa år? Nu kan du nominera kandidater.Läs mera »
29.08.2023 kl. 16:24
87061_t.jpg

Problemlösning på Cypern

BLOGG. Det är väl klart att man vet vad problemet är, eller? Johanna von Rutenberg på FDUV delar med sig av sina aha-upplevelser från en kurs kring problemlösning som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Läs mera »
09.08.2023 kl. 16:55
87042_t.jpg

Insamlingslov, testamenten och sponsring - häng med i höst

BLOGG. Är det lönt för en organisation att skaffa ett insamlingslov? Hur kan vi kommunicera att vem som helst gärna får testamentera till oss? Och var hittar vi sponsorer? Projektledare Robert Nilsson ger en överblick över vad Förbundsarenan erbjuder för stöd i höst.Läs mera »
08.08.2023 kl. 10:13