”De finlandssvenska förbunden konkurrerar inte, utan kompletterar varandra”

04.12.2023 kl. 14:58
ARTIKEL. Det har hänt mycket under Viveca Hagmarks tre år som Förbundsarenans ordförande. En pandemi, ett digitalt jättekliv och ekonomiska utmaningar. Men fram för allt har Förbundsarenan utvecklats och ytterligare hittat sin form under Vivecas ordförandeskap.
Text: Julia Hemgård
Foto: Joanna Lindén-Montes
 

Vivecas Hagmarks engagemang inom civilsamhället började redan i ung ålder. I föreningsverksamheten såg hon möjligheter att påverka samhället.  

– Amnesty är orsaken till att mina studier förlängdes med många år, skrattar Viveca, när hon tänker tillbaka på studierna i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. 

Oerhört stor är betydelsen för att skapa ett samhälle med gemensamt ansvar och tillit.

Hennes engagemang för frivilligverksamhet har också kommit att påverka hennes karriärval. I över 30 år har hon arbetat på Folkhälsan, och sedan 2002 som verkställande direktör för Folkhälsans förbund. Genom arbetet har hon på nära håll fått ta del av betydelsen av aktiva lokalföreningar och frivilligverksamhet, där medlemmar ges utrymme att påverka och skapa tillsammans. 

– Under min långa karriär på Folkhälsan har jag insett hur civilsamhället bidrar till vårt samhälle på så många olika plan, bland annat genom kamratstöd, gemenskap, påverkansarbete och serviceproduktion. Oerhört stor är betydelsen för att skapa ett samhälle med gemensamt ansvar och tillit, förklarar Viveca. 

Vi behöver en gemensam arena 

Civilsamhällets betydelse har erkänts allt mer under de senaste åren, särskilt under och efter pandemin. Det syns också i Förbundsarenans verksamhet som har utvecklats och stärkts under de åren då Viveca fungerat som ordförande.  

– Under min tid som ordförande har jag insett att det finns ett tydligt behov av Förbundsarenan som samlar olika finlandssvenska organisationer. Allt från idrotts- och kulturorganisationer till social-, hälsovårds- och arbetsgivarorganisationer. Förbundsarenans medlemmar har olika syften, men vi står inför liknande utmaningar och är i behov av liknande lösningar, säger Viveca. 

Förbundsarenans medlemmar har olika syften, men vi står inför liknande utmaningar och är i behov av liknande lösninga.

Hon understryker också Förbundsarenans roll som koordinerande organisation och dess nyckelroll i att skapa en arena där organisationer kan samlas och utvecklas tillsammans. I synnerhet med tanke på den minskande offentliga finansieringen och hotet om nedskärningar är samarbete avgörande för att upprätthålla och stärka civilsamhällets bidrag till samhället. 

– Det är viktigt att komma ihåg att de finlandssvenska förbunden inte konkurrerar, utan kompletterar varandra, tillägger hon. 

Vivecas hälsning till nästa ordförande, Linnéa Henriksson, är ändå att fokusera på det roliga och lärorika förtroendeuppdraget har att erbjuda. Hon är extra tacksam för alla människor hon fått jobba med och lära känna via uppdraget, i synnerhet Förbundsarenans personal och styrelse.  

Viveca Hagmark 

Aktuell som: Förbundsarenans avgående ordförande 
Jobbar som: Verkställande direktör på Folkhälsans förbund 
Medlem i: sex olika föreningar
Gillar att: träffa vänner och vistas i naturen och gå på konstutställningar 
88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
88872_t.jpg

Liten ökning i antalet anställda i förbunden

Antalet anställda i Förbundsarenans medlemsförbund har ökat med nästan sex helårsverken. Det visar statistiken som Förbundsarenan samlat in.Läs mera »
02.02.2024 kl. 13:39
88794_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2024 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2024 kl. 08:30
88824_t.jpg

Vi ärvde en fastighet – tack gärna!

BLOGG. Gemensamma värderingar som syns bland annat i intakta syltburkar från 1990-talet. Camilla Sederholm på Natur och Miljö skriver om en överraskning i form av en testamentdonation, som innebar arbete, funderingar och tacksamhet. Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:56
88823_t.jpg

Nadina Vihinen är Förbundsarenans nya verksamhetskoordinator

NYHET. Nätverksträffar, projekt, kommunikation och verksamhetsutveckling. Det kommer Nadina Vihinen att börja jobba med på Förbundsarenan. Hon ser fram emot att lära känna alla 68 medlemsorganisationer närmare.Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:26
88796_t.jpg

Mia Wikström vald till Förbundsarenans viceordförande

NYHET. Efter en paus på några år gör Mia Wikström comeback i Förbundsarenans styrelse. Hon valdes nu till vice ordförande och vill i styrelsen jobba för de finlandssvenska förbundens gemensamma arena för samverkan.Läs mera »
26.01.2024 kl. 14:00
88741_t.jpg

Civilsamhället och banktjänster - ojämlikhet och möjligheter?

BLOGG. Bankavgifter är nödvändiga kostnader för föreningar och organisationer. En ny undersökning visar dessutom att bankavgifterna är en kostnadsfaktor för organisationer i civilsamhället som varierar stort.Läs mera »
22.01.2024 kl. 10:48
88592_t.jpg

Julia brinner för brandet 

ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.Läs mera »
08.01.2024 kl. 10:53
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31