Informatörsträff: insamling av material

09 April 2021 kl. 09.00–11.15

Har ditt förbund funderat på att samla in material till exempel inför ett jubileumsår eller en historik? Välkommen med på en träff för att höra hur det kunde göras tillsammans med SLS.

Svenska litteratursällskapets arkiv vill gärna samarbeta med förbund och föreningar som vill samla in material och utvecklar ett koncept för detta. Insamlingen kan handla om att samla in skriftliga minnen inför en historik, inför en utställning eller om att dokumentera någonting i verksamheten här och nu. Arkivet kan bidra med kunskap, verktyg och metoder för att genomföra insamlingen, att bevara och arkivera materialet.

Välkommen med på en nätverksträff för att höra mer om hur ni som förbund kan samla in material och vad ni ska tänka på när ni planerar en insamling av berättelser. Enhetscheferna Katja Hellman och Pamela Gustavsson berättar om insamlingsmöjligheter och vad SLS kan erbjuda. Det finns också tid för frågor och diskussion.

Träffen ordnas på distans via Zoom och en länk skickas till alla anmälda före träffen. 

Anmäl dig här senast den 1 april.

Välkommen med!

Nätverksträffarna för förbundens informatörer och kommunikatörer ordnas år 2021 som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator