Diginätverksträff: Introduktion till diginätverket

20 September 2021 kl. 13.00–14.30

Jobbar du med utveckling av digital verksamhet och digitala lösningar eller IT-stöd för medlemmar inom ett förbund? Är du intresserad av att träffa andra som jobbar med liknande uppgifter och utbyta erfarenheter? Välkommen med på den första diginätverksträffen!  

På träffen presenterar projektkoordinatorn Maj Ilola nätverkets syfte och berättar verksamhetsledaren Mari Pennanen om bakgrunden till grundandet av nätverket. Läs mera om nätverket här.

Diginätverket är menat för personer för personer som jobbar med IT-stöd för medlemmar eller utveckling av digital verksamhet och digitala lösningar i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Nätverksträffar ordnas 3–5 gånger per år och nätverket har en sluten Facebook-grupp för samverkan.  

Förbundens verksamhet digitaliseras i högre grad hela tiden och vi vill erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom det digitala för anställda inom våra medlemsförbund. Det finns ett ökat behov hos allmänheten att lära sig fungera i digitala miljöer. Nätverket stöder förbunden i att utveckla sin verksamhet och nå ut till fler. 

Träffen ordnas på distans via Zoom. 

Anmäl dig här senast 12 september.

Diginätverksträffarna ordnas år 2021 som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator