Förbundsforum: bildning

23 Januari 2023 kl. 13.00–15.00

Välkommen på Förbundsforum med temat bildning. Om bildning bara för något decennium sedan ansågs gammalmodigt och mossigt, så vittnar idag otaliga essäer, debattinlägg och böcker om att bildningsbegreppet återfått sin positiva laddning. Men vad betyder bildning i en tid som vår? Jonas Ahlskog arbetar med Bildningskraft, som är SFV:s satsning för att även på finlandssvenskt håll ge gnista till diskussionen om bildningens roll – en diskussion som redan länge pågått till exempel i Sverige. Han ger under frukosten vägkost för förbundsanställda kring temat.

Anmäl dig här senast den 16 januari. 

Förbundsforum är en mötesplats för de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna att komma samman och diskutera gemensamma strategiska frågor. 

Träffen ordnas i samarbete med SFV.Plats
Rum 101, SFV-huset G18