Förbundsbarometern 2018: Arbetsglädje i förbundsvärlden

Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet har hösten 2018 kartlagt hur anställda inom de finlandssvenska förbundens och centralorganisationerna i tredje sektorn mår. Kartläggningen visar att anställda inom de finlandssvenska upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och engagerande.

 

Förbundsbarometern 2018 (pdf)

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi