Material och presentationer

Här samlar vi material och presentationer från till exempel olika nätverksträffar, seminarium och workshops.

Seminarium: Fundraisingens möjligheter,  28.11.2022

Under seminariet var Pia Tornikoski, generalsekreterare vid VaLa ry och Johan Wennström, Managing Director vid Brakeley Nordic inbjudna som talare. Pia talade under sin presentation om hur VaLa kan vara en resurs för organisationer i tredje sektorn, gick kort genom de juridiska förutsättningarna för penninginsamlingslov samt presenterade utdrag ur en rapport om givarmekanismer i Finland. 
Johan gav tips på hur en organisation kan nå framgång med sin fundraising utifrån ett antal konkreta exempel. 

 Pia Tornikoski, generalsekreterare på Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry

 Johan Wennström, Brakeley Nordic