Material och presentationer

Här samlar vi material och presentationer från till exempel olika nätverksträffar, seminarium och workshops.

Hur funkar insamlingar?

En artikel i Österbottniska Posten (Svenska Österbottens Ungdomsförbunds tidning) där projektledare Robert Nilsson intervjuas om hur insamlingar funkar. 

Ni kan läsa artikeln här

Verksamhetsledarträff: när kapitalet kommer, 10 Maj 2023 kl. 13.00–14.30

Tänk er en organisation som står som mottagare av en testamentsdonation eller andra penninggåvor. För de flesta är detta säkert både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då? 

Under nätverksträffen gav Catarina Söderström, verksamhetsledare vid Ekonomföreningen Niord, deltagarna en insyn i hur en organisation kan arbeta före och efter en sådan överraskning. Hur kan en organisation som tar emot till exempel en testamentsgåva tänka kring placeringsstrategier? Behövs det ändras något i organisationens stadgar och regler för att kunna sköta placeringen av kapitalet? Vilka regler gäller för hanteringen av organisationens placeringar?

Länk till Catarinas material (.pdf) hittar ni här.

Nätverksträff, adminproffsen, om jubileum den 25.4.2023

Jubileum är en utmärkt möjlighet att synliggöra verksamheten, men det är också kostsamt. Med insamlingar eller företagssamarbeten i samband med jubileumsår kan förbund sänka kostnaderna och i stället skapa nya kreativa finansieringsmöjligheter.

Under nätverksträffen gav Robert Nilsson, projektledare på Förbundsarenan för projektet Finansieringskällor för förbunden tips på hur man kan samla in pengar i samband med jubileum. Vi fick också höra Tuija Löfgrén, verksamhetsledare på Språkambassadörerna berätta om hur de genom företagssamarbeten och insamlingar ordnade sitt femårs-jubileum i år.

Länk till artikel om nätverksträffen kan ni läsa här. 

Länk till Tuijas material (.pdf) hittar ni här. 

Verksamhetsledarträff om testamenten som en finansieringskälla, 13.2.2023

Kan finlandssvenska förbund ta emot testamenten? Hur kan förbund bli ihågkomna i testamenten? Under nätverksträffen diskuterades dels  de juridiska frågorna kring testamentdonationer och hur en organisation kan informera om att de kan ta emot denna typ av donationer. Vid träffen medverkade Camilla Sederholm från Natur och Miljö och Matthias Jakobsson från Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Båda med unika erfarenheter då det gäller testamentdonationer. Läs artikel om träffen här!

Länk till Powerpoint presentationen som användes under nätverksträffen. 

Seminarium: Fundraisingens möjligheter,  28.11.2022

Under seminariet var Pia Tornikoski, generalsekreterare vid VaLa ry och Johan Wennström, Managing Director vid Brakeley Nordic inbjudna som talare. Pia talade under sin presentation om hur VaLa kan vara en resurs för organisationer i tredje sektorn, gick kort genom de juridiska förutsättningarna för penninginsamlingslov samt presenterade utdrag ur en rapport om givarmekanismer i Finland. 
Johan gav tips på hur en organisation kan nå framgång med sin fundraising utifrån ett antal konkreta exempel. 

 Pia Tornikoski, generalsekreterare på Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry

 Johan Wennström, Brakeley Nordic