Nyttiga länkar

Här har vi samlat tips på olika typer av länkar och nyhetsbrev att prenumerera på från organisationer som på olika vis arbetar med och kring fundraising. 

VaLa ry - Ansvarsfullt donerande rf

VaLa är en branchorganisation som arberar för ansvarsfulla insamlingar och tryggt givande. VaLa fungerar som en takorganisation för allmännyttiga organisationer i Finland som tar emot donationer av olika slag. VaLa ordnar utbildningar, undersöker och skriver rapporter om fundraisingtrender i Finland. VaLa har inget nyhetsbrev men ger ut mycket intressant material och det rekommenderas att följa dem på LinkedIn samt att kolla in deras sida om aktuellt (länk nedan) med jämna mellanrum:

 Läs mer här

Giva Sverige

Giva Sverige är en takorganisationer för organisationer i det svenska civilsamhället. Giva Sverige arbetar för ett ökat och tryggt givande. De ordnar utbildningar och konferenser om fundraising samt undersöker regelbundet olika trender gällande givande. Nyhetsbrevet kan ni prenumerera på genom att scrolla längst ned på deras första sida, skriva in er e-post adress och klicka på submit:

 Läs mer här

Finansministeriet

Finansministeriet leder för tillfället flera utredningar som har som mål att titta på hur den offentliga sektorn bäst kan hjälpa och stöda den tredje sektorn i arbetet med att etablera och utveckla egna fundraisingstrukturer. Nyhetsbrev kan ni beställa via denna länk: 

 Läs mer här

Justitieministeriet - CERV programmet

CERV är ett av EU:s finansieringsprogram som syftar till att skydda och främja de värden och rättigheter som tryggas i avtalen om EU:s verksamhet, i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och i de internationella människorättskonventionerna. Programmet samordnas i Finland av Justitieministeriet och deras nyhetsbrev kan ni prenumerera på via denna länk: 

 Läs mer här

SOSTE

SOSTE - Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 230 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer. Soste ger ut nyhetsbrev med mycket information som även handlar om fundraising. Nyhetbrevet kan ni prenumerera på via följande länk: 

 Läs mer här

IDEELL ARENA

Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag driver ett hundratal organisationer Ideell Arena och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. Ideell Arena ger ut nyhetsbrev med innehåll som forskning inom/kring civilsamhället, fundraising för organisationer i civilsamhället. Ideell Arena ordnar även årligen flera utbildningar för aktörer inom civilsamhället. Nyhetsbrevet kan ni prenumerera på via följande länk: 

 Läs mer här

LinkedIn for Nonprofits blog

LinkedIns betydelse för organisationer som ägnar sig åt fundraising via donationer har ökat under senare år. På deras blogg, LinkedIn for Nonprofits blog, lämnas mycket tips om och kring fundraising. Bloggen innehåller också nyheter om LinkedIn som plattform för fundraising, rapporter om givartrender och "trenspaning". Bloggen kan ni prenumerera på via följande länk: 

 Läs mer här