Rapporter

Här samlar vi rapporter från olika aktörer som på olika vis tangerar finansieringskällor. 

Business Finlands infotillfälle för aktörer i tredje sektorn, oktober 2022. 

I oktober månad 2022 ordnade Business Finland ett tillfälle för aktörer inom tredje sektorn. Business Finland ordnar med jämna mellanrum infotillfällen om olika typer av EU-finansiering. Även EU-finansiering för tredje sektorn. Business Finland kan även hjälpa organisationer inom tredje sektorn med att planera och utveckla idéer för potentiell EU-finansiering. Bakom länken nedan finns materialet från träffen för tredje sektorns aktörer i oktober 2022. 

 Business Finland, Kolmannen sektorin EU-rahoitusmahdollisuudet

 

Giva Sveriges trendrapport för 2023

Giva Sveriges trendrapport för 2023 finns nu utgiven. I rapporten har Giva Sverige tillsammans med ett antal utomstående skribenter tittat närmare på kommande fundraisingtrender.

 Läs rapporten här