Projektet Digistöd

Det finns ett ökat behov hos allmänheten av att lära sig fungera i digitala miljöer. Under coronapandemin har förbundens digitala verksamhet utvecklats kraftigt. Många har redan fungerande metoder och har kreativt utvecklat nya former av verksamhet och nya sätt att jobba digitalt. 

Förbundsarenan startade i augusti 2021 ett projekt för att stöda finlandssvenska förbund att utveckla sin digitala verksamhet. Projektet pågår i ett år och finansieras av Svenska kulturfonden. Projektets mål är att öka beredskapen hos förbundens medlemmar, målgrupper och kulturkonsumenter att ta till sig digitala produktioner samt att stöda förbunden att utvecklas i den digitala vardagen genom att ge kunskap och verktyg för att kunna skapa digital verksamhet.  

Inom projektet har vi startat ett nätverk som heter Diginätverket för att erbjuda erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling för anställda inom de finlnadssvenska förbunden som arbetar med IT-stöd för medlemmar eller utveckling av digital verksamhet och digitala lösningar. Vi ordnar nätverksträffar inom Diginätverket och andra nätverk kring teman som lyfts fram på nätverksträffar eller vid andra sammanhang. 

Inom projektet producerar och sammanställer vi också artiklar och annat kommunikationsmaterial för att sänka trösklar att delta i det digitala och stöda förbunden i utveckling av digital verksamhet. Många förbund jobbar redan aktivt med att få med fler i den digitala verksamheten och material i ämnet finns i form av guider, tips och manualer. Vi kartlägger existerande material bland förbunden och sprider information och kunskap bland förbunden.

Läs mer

 Artikel: Digital delaktighet

Artikel: Hur ordnar man hybrid- och distansmöten?

 Förbundsarenan startar nytt nätverk kring digital verksamhet

 Stöd till förbunden att utveckla den digitala verksamheten