Förbundsarenans nätverk

Jobbar du inom en finlandssvensk centralorganisation i tredje sektorn? Välkommen med för att via nätverk vässa kompetensen! Kolla vilka nätverk som är aktuella och ta kontakt med verksamhetsledaren om du vill hänga med.

Ifall temat för någon träff är intressant och relevant för dig i ditt arbete är du också välkommen att delta i träffar även där du inte upplever dig höra till den egentliga målgruppen.

Våra nätverk

Förbundens allt-i-allon

Verksamhetsledargruppen

Tredje sektorns informatörer i Svenskfinland

Förbundsekonomerna

Personer som arbetar ensamma

Förbundens påverkare

Kurs- och utbildningsansvariga

Tidskriftsredaktörerna

Svenskfinlands förbundsordförande

Diginätverket  – Ett nätverk för utvecklingen av digital verksamhet

 

Aktuella nätverksträffar och evenemang

Tisdag
18.1
18:00

Mentorix-inledningsträff

Mentorskapsprogrammet Mentorix 2022 för förtroendevalda kör igång med en gemensam träff för alla deltagare i programmet.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Torsdag
20.1
12:00

Tidskriftskurs: layout

Hur skapar man snygga visuella helheter som tilltalar läsaren? Hur kan man med enkla knep göra tidskriften mer stilren och visuellt tilltalande?
Vid din dator
Onsdag
26.1
13:00

Informatörsträff: digital annonsering

Välkommen med på nätverksträff med fokus på Facebook- och Instagramannonsering. Organisationer inom tredje sektorn har alla viktiga budskap och verksamheter, men hur kan vi arbeta för att nå ut effektivare och skapa engagemang hos mottagarna?
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18/ vid din dator
Torsdag
3.2
13:00

Verksamhetsledarträff: förbundens finansiering

På årets första träff för förbundens ledande tjänstemän är temat finansiering. Välkommen med och få information och möjlighet att diskutera.
Evy-Björkman-rummet, SFV-huset G18