Förbundsarenans nätverk

Jobbar du inom en finlandssvensk centralorganisation i tredje sektorn? Välkommen med för att via nätverk vässa kompetensen! Kolla vilka nätverk som är aktuella och ta kontakt med verksamhetsledaren om du vill hänga med.

Ifall temat för någon träff är intressant och relevant för dig i ditt arbete är du också välkommen att delta i träffar även där du inte upplever dig höra till den egentliga målgruppen.

Våra nätverk

Förbundens allt-i-allon

Verksamhetsledargruppen

Tredje sektorns informatörer i Svenskfinland

Förbundsekonomerna

Personer som arbetar ensamma

Förbundens påverkare

Kurs- och utbildningsansvariga

Tidskriftsredaktörerna

Svenskfinlands förbundsordförande

Diginätverket  – Ett nätverk för utvecklingen av digital verksamhet

 

Aktuella nätverksträffar och evenemang

Måndag
14.2
13:00

Onboarding: Nyanställd i tredje sektorn

Är du nyanställd i ett förbund, en organisation eller en förening och vill få en snabb introduktion i hur det är att arbeta inom tredje sektorn?
Rum 101, SFV-Huset G18
Tisdag
1.3
10:00

Förbundens påverkare: att lyfta det svenska

En viktig och samtidigt utmanande uppgift för många finlandssvenska påverkare är att synliggöra det svenska för myndigheter och beslutsfattare. Utgående från några erfarna påverkares inledande kommentarer diskuterar vi och delar erfarenheter.
Evy-Björkman-rummet, SFV-huset G18
Torsdag
10.3
08:30

Förbundens ensamjobbare: verksamhetsplanering

Som ensamjobbare håller man i alla trådar och att planera verksamheten både på kort och lång sikt är en central del av arbetet. Vilka dokument är viktiga arbetsredskap och vilka är snarare tidstjuvar?
vid din dator
Tisdag
29.3
09:00

Förbundsekonomträff: rollen som förbundsekonom

Hur är det att vara förbundsekonom? Vad hör till arbetet och hur kan man som förbundsekonom stöda hela organisationen på bästa sätt?
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18