Diginätverket – Ett nätverk för utvecklingen av digital verksamhet 

Jobbar du med utveckling av digital verksamhet inom ett förbund? Vi erbjuder ett nätverk för personer som jobbar med IT-stöd för medlemmar eller utveckling av digital verksamhet och digitala lösningar i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Nätverksträffar ordnas 3–5 gånger per år och nätverket har en sluten Facebook-grupp för samverkan.  

Förbundens verksamhet digitaliseras i högre grad hela tiden och vi vill erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom det digitala för anställda inom våra medlemsförbund. Det finns ett ökat behov hos allmänheten att lära sig fungera i digitala miljöer. Nätverket stöder förbunden i att utveckla sin verksamhet och nå ut till fler. 

 Läs mera om bakgrunden till grundandet av nätverket här. 

Tidigare nätverksträffar: 

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar? Bekanta dig med utbudet här.