Förbundens allt-i-allon

En grupp för kanslister och sekreterare (eller motsvarande titel) i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Andra kanslister/sekreterare kan vara till stor hjälp i både praktiska frågor och som bollplank och som tipsare. Nätverket träffas en till två gånger per termin och har en sluten Facebook-grupp för diskussion, frågor och tips.

 

Tidigare nätverksträffar

 

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar? Bekanta dig med utbudet här.