Svenskfinlands förbundsordförande

Medlemmarna i gruppen består av ordförande för förbund och centralorganisationer och syftet är att dela information, upprätthålla kontakt ordförandena emellan och erbjuda ett forum för diskussion. Svenska studieförbundet vill med nätverket erbjuda en möjlighet till kamratstöd ordföranden emellan, och samtidigt skapa en kanal för att nå förbundens ordförande.

Tidigare nätverksträffar: 

 

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar? Bekanta dig med utbudet här.