Verksamhetsledargruppen

Målgruppen är verksamhetsledare (eller motsvarande) i de finlandssvenska förbunden. Som verksamhetsledare arbetar man ensam kring många frågor och kan inte diskutera alla frågor med andra i sin egen organisation. Andra verksamhetsledare kan vara till hjälp, både gällande konkreta lösningar och genom diskussioner. Nätverket har träffar en till två gånger per termin och en sluten grupp på Facebook, där medlemmarna kan ställa frågor, be om råd och dela med sig.

 

Tidigare nätverksträffar

 

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar? Bekanta dig med utbudet här.