Förbundens allt-i-allon

En grupp för kanslister och sekreterare (eller motsvarande titel) i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Andra kanslister/sekreterare kan vara till stor hjälp i både praktiska frågor och som bollplank och som tipsare. Nätverket träffas en till två gånger per termin och har en sluten Facebook-grupp för diskussion, frågor och tips.

 

''Det är alltid bra att få ta del av andras arbeten och erfarenheter, speciellt utanför sin egen  organisation. Man blir lätt låst i sina arbetsrutiner och   gör allt på samma sätt. Nätverksträffarna ger en tankeställare.''

 

 

Tidigare nätverksträffar

Förbundens allt-i-allon: rutiner och arbetssätt

Förbundens allti-allon: kommunikation

Förbundens allt-i-allon: GDPR och vad hände sedan?

Förbundens allt-i-allon: arbetsvälmående

 

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar? Bekanta dig med utbudet här.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi