Förbundens allt-i-allon

En grupp för kanslister och sekreterare (eller motsvarande titel) i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Andra kanslister/sekreterare kan vara till stor hjälp i både praktiska frågor och som bollplank och som tipsare. Nätverket träffas en till två gånger per termin och har en sluten Facebook-grupp för diskussion, frågor och tips.

 

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi