Förbundens påverkare

Ett nätverk för personer som arbetar med intressebevakning och påverkansarbete i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Nätverket finns för att erbjuda påverkare möjlighet att enkelt komma i kontakt med personer som arbetar med påverkansarbete inom andra finlandssvenska förbund.

Inom nätverket kan medlemmarna ställa frågor, be om råd, dela med sig av tips och erfarenheter när det gäller att arbeta med intressebevakning, och också dela information om aktuella ärenden som berör en bredare grupp.

Tidigare nätverksträffar

Nätverksträff för förbundens påverkare

 

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar? Bekanta dig med utbudet här.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi