Tredje sektorns informatörer i Svenskfinland

Bakgrundstanken till att gruppen grundats är att många informatörer och marknadsförare i Svenskfinland jobbar rätt ensamt och för sig själva. Med denna grupp vill vi på ett enkelt sätt kunna få kontakt med varandra och se vem som arbetar var.

Medlemmarna i gruppen består av anställda informatörer och marknadsförare inom tredje sektorns takorganisationer. Syftet är att delge information snabbt och enkelt samt upprätthålla kontakten informatörerna emellan. Tanken med gruppen är att vi ska kunna bolla idéer och utbyta erfarenheter och verktyg.

Frukostträffar kring olika teman som är centrala för informatörer ordnas regelbundet. Dessutom finns en Facebookgrupp, där informatörerna kan be om hjälp, ställa frågor, ge varandra råd och dela med sig av information.

 

''Träffarna ger mig ny kunskap, tips och idéer. Man träffar andra som jobbar med liknande uppgifter, kanske hittar man någon att samarbeta med kring ett gemensamt tema i framtiden.''

 

 

 

Tidigare nätverksträffar

Informatörsträff: att kommunicera kärnuppdraget

Informatörsträff: content marketing

Informatörsfrukost: trender i sociala medier

Informatörsträff: Tillgänglig webb i praktiken

 

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar? Bekanta dig med utbudet här.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi