Studio Dim utformar kampanjen Framtidsgåvan

07.03.2024 kl. 09:39
ARTIKEL. Studio Dim är en design- och kommunikationsbyrå med en vision om att tillgängliggöra gott digitalt stöd för ideella initiativ. Tillsammans med Förbundsarenan har de utvecklat kampanjen Framtidsgåvan. Tillgänglighet och trovärdighet är avgörande när det gäller att sprida kunskap, menar Henrietta Andersson som tillsammans med Ida Dimic driver Studio Dim.

Text: Henrietta Andersson
Foto: Privat

I vårt alltmer digitala samhälle ser vi en tydlig trend där storföretag med djupa fickor kan investera i högkvalitativ design, kommunikation och strategi för att expandera sin närvaro online och därmed upprätthålla tillväxt. I skuggan av dessa jättar hamnar ofta ideella initiativ som kämpar med begränsade medel och därmed får svårt att bryta igenom på nätet.

Studio Dim är en design- och kommunikationsbyrå som strävar efter att jämna ut spelplanen och erbjuda digital expertis med en mer flexibel modell. Det kan bland annat handla om att anpassa prissättningen efter en organisations förutsättningar, eller stötta i ansökningsprocesser för sponsorer och stipendier för alternativ finansiering. På så sätt arbetar vi för att bryta den onda cirkeln där pengar leder till en stark digital närvaro och omvänt, och istället skapa en miljö där samhällsnyttiga initiativ får ta plats online och växa sig större och starkare.

Under hösten 2023 samarbetade Studio Dim med Förbundsarenan kring kampanjen Framtidsgåvan. Framtidsgåvan syftar till att öka testamentesdonationer till ideella organisationer och förbund i svensktalande Finland.

I många delar av världen utgör donationer via testamenten en betydande finansieringskälla, vilket inte är fallet i Norden.

I många delar av världen utgör donationer via testamenten en betydande finansieringskälla, vilket inte är fallet i Norden. I England har över hälften av befolkningen skrivit ett testamente, där cirka 24% inkluderar en gåva till välgörenhet. I Norden saknas omfattande forskning om givande via testamenten, men en Novusundersökning från 2017 visade att 21 procent av personer i Sverige i åldern 20-65 år har skrivit ett testamente, men bara 4% av dem har inkluderat en ideell organisation. Det utgör mindre än 1% av den totala befolkningen.

Den här skillnaden har många förklaringar, men en stor sådan är bristen på synlighetskampanjer och därmed kännedom om ämnet. Kärnan bakom Framtidsgåvan är därför kunskap – att informera människor om hur testamenten fungerar och vilka möjligheter det medför. Målet är att genom kunskapsspridning stärka människor att fatta rätt beslut för deras enskilda situation.

När vi tog fram kampanjen Framtidsgåvan valde vi att fokusera på två viktiga faktorer: trovärdighet och tillgänglighet.

God tillgänglighet förbättrar trovärdigheten.

För att människor ska vara mottagliga att ta till sig ny kunskap, särskilt om de dessutom ska överväga ett beslut som att skänka pengar, är det avgörande att materialet upplevs som trovärdigt. Här är en viktig byggkloss en enhetlig grafisk profil.

Tillgänglighet går hand i hand med detta, eftersom god tillgänglighet förbättrar trovärdigheten. Element som tydlig struktur, hög färgkontrast och enkla formuleringar gör att informationen blir lättare att förstå, särskilt när det gäller ett ämne som många upplever som komplicerat eller till och med skrämmande.

Genom att utforma kampanjen Framtidsgåvan med ett strategiskt fokus på kunskap, trovärdighet och tillgänglighet har Studio Dim bidragit till att hjälpa Förbundsarenan utbilda om testamentesdonationer. Förhoppningsvis kommer detta att leda till bättre finansieringsmöjligheter för förbund och organisationer, som i sin tur kan fortsätta med sitt viktiga arbete.

Studio Dim grundades med en övertygelse om att bry sig.

Vi hoppas på att se en omorganisation inom branschen under de närmaste åren, där god design och kommunikation tillgängliggörs för fler ideella organisationer och viktiga projekt – som Framtidsgåvan – kan förverkligas. Vi ser även fram emot att fler företag och aktörer väljer att stödja liknande samarbeten.

Studio Dim grundades med en övertygelse om att bry sig. Vi bryr oss om ett medmänskligt samhälle, och att de initiativ som för oss framåt inte halkar efter i digitaliseringen. Därför har vi älskat att samarbeta med Förbundsarenan, och det har varit fantastiskt att se kedjereaktionen av att hjälpa en aktör som i sin tur hjälper andra. Vi ser fram emot att fortsätta följa utvecklingen av Framtids­gåvan och förhoppningsvis se en ökning av testamentesdonationerna i Finland.

Det för oss till den centrala frågan som kampanjen mynnade ut i:

Vad bryr du dig om?

90274_t.jpg

Samarbete kring effekter

ARTIKEL. Vad har förbund och fonder gemensamt? Ena ansöker om bidrag och andra delar ut. Men båda måste jobba för att lyfta fram betydelsen av civilsamhällets verksamhet ännu tydligare än tidigare, då resultat och effekter av verksamheter inte ses som självklara.Läs mera »
04.06.2024 kl. 06:48
90119_t.jpg

Ordföranderollen kommer med höga förväntningar

ARTIKEL. Vad innebär det att vara ordförande för ett förbund eller en centralorganisation idag? Vardagen, rutiner och organisationskulturen ser olika ut i alla förbund. Det finns mycket att lära av varandra och här kommer tips från erfarna ordförande.Läs mera »
21.05.2024 kl. 12:11
88893_t.jpg

Städer och välfärdsområden stöder civilsamhället

ARTIKEL. Städer och välfärdsområden stöder civilsamhället på många olika sätt. Här lyfter vi fram tips och länkar för er som vill veta mer om denna bidragsform. Läs mera »
07.05.2024 kl. 09:15
88890_t.jpg

Olika vägar till EU-finansering

ARTIKEL. EU-finansiering utgör en betydande möjlighet för organisationer. Det finns många olika sätt att söka EU-finansiering på och här har vi samlat tips och resurser som kan vara till hjälp för er som är intresserade av EU-projekt och olika finansieringsformer.Läs mera »
29.04.2024 kl. 08:33
88901_t.jpg

Medlemsavgifter som inkomstkälla

ARTIKEL. Medlemsavgifter är en viktig inkomstkälla för många organisationer och föreningar i civilsamhället. Här har vi samlat länkar och information om medlemsavgifter.Läs mera »
26.04.2024 kl. 14:21
88897_t.jpg

Tänk bredare kring evenemang och försäljning

ARTIKEL. Att arrangera evenemang kan vara ett bra sätt för organisationer att inte bara engagera sin publik utan även generera intäkter. Här är några nyttiga tips och resurser för att göra evenemang både minnesvärda och lönsamma.Läs mera »
22.04.2024 kl. 12:29
89329_t.jpg

Arbetsvälmående – nyckeln till en engagerad personal

ARTIKEL Hur mår du på jobbet? Hur mår övriga medarbetar? Och vad är det som påverkar hur ni mår? Här kan du läsa om hur några ledare ser på arbetsvälmående och sin roll i att skapa en fungerande arbetsgemenskap.Läs mera »
11.03.2024 kl. 14:10
89197_t.jpg

Fem frågor till Robert Nilsson om projekt Finansieringskällor

ARTIKEL. Kampanjen Framtidsgåvan, företagssamarbeten och workshops. Det händer mycket inom projekt Finansieringskällor för förbunden. Vi ställde några frågor till projektledare Robert Nilsson om vad vi inte ska missa just nu. Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:01