Styrelsen 2024

Förbundsarenans styrelse består av representanter för medlemsorganisationerna. Styrelsen sammanträder regelbundet till möten och om du har ärende till styrelsen kan du kontakta verksamhetsledaren, ordförande eller någon av styrelsemedlemmarna.

Ordförande

Linnéa Henriksson (linnea.henriksson@abo.fi, 040-529 4894)

Styrelsemedlemmar

Andrea Hynynen, Finlands Svenska scouter

Malin von Koskull, Folkhälsans förbund

Emelie Möllerström, SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Petra Nummelin, Psykosociala förbundet

Otto Simosas, Finlands Svenska Idrott

Mia Wikström, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund

Ersättare

Patricia Wessman, FDUV

Bettina Lindfors, Svenska lantbrukssällskapens förbund