Förbundsekonomerna

Förbundsarenan erbjuder möjligheten för er som arbetar som förbundsekonomer (eller med motsvarande titel/uppgifter) att träffas. Målgruppen är alltså anställda personer som ansvarar för och arbetar med förbundens ekonomi. Nätverket har träffar ungefär två gånger per termin och en sluten Facebook-grupp för utbyte av erfarenheter och diskussion.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi