Tidskrift.fi

Förbundsarenan upprätthåller Tidskrif.fi - arenan för de finlandssvenska tidskrifterna.

Det finns närmare 100 tidskrifter på svenska i Finland. Genom Tidskrift.fi erbjuder vi stöd åt tidskrifterna i form av gemensam marknadsföring och synlighet, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Verksamheten har som mål att stärka och stöda de finlandssvenska tidskrifterna att utvecklas.

 Läs mer på Tidskrift.fi

 

Verksamheten finansieras av Konstsamfundet.