Tidskrift.fi

Finlandssvenska tidskrifter från A till Ö

Det finns många tidskrifter på svenska i Finland. Genom tidskriftsprojektet erbjuds tidskrifterna möjlighet till stöd genom gemensam marknadsföring och synlighet, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Verksamheten har som mål att stärka och stöda de finlandssvenska tidskrifterna att utvecklas.

Läs mer på tidskrift.fi

Tidskriftsprojektet initierades år 1995, i syfte att stärka och stödja de finlandssvenska tidskrifterna. Till gruppen hör i dag sammanlagt drygt 100 tidskrifter, representerande en mycket brokig flora från mindre medlemsbulletiner till stora och regelbundet utkommande tidskrifter.

Initiativtagaren till och långvarig koordinator för projektet var Anders G. Lindqvist, som år 2007 efterträddes av Thomas Rosenberg. Han fungerade som tidskriftskoordinator till och med år 2019. Från och med år 2020 håller Förbundsarenan i trådarna.

Verksamheten görs med understöd från Konstsamfundet.

bild av Konstsamfundets logo

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi