Förbundsarenans evenemang

Augusti 2021

Tisdag
24.8
13:00

Förbundsekonomträff: nytt inom löneräkning

E-lön, tidsfrister och noteringar, vad är aktuellt gällande löneräkning? Vem får se vad, vilka uppgifter ska sparas och vad bör avtal med till exempel bokföringsbyrån innehålla?
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18/ vid din dator
Torsdag
26.8
13:00

Informatörsträff: video

Videon är ett effektivt medel för att föra fram ett budskap, skapa synlighet och engagera. Men hur ska man gå till väga för att göra en lyckad videokampanj och vilka videoverktyg finns det att välja mellan?
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18/ vid din dator

September 2021

Torsdag
2.9
09:30

Förbundsarenans friluftsdag

Förbundsarenan samlar sina förbundsmedlemmar till en Må bra-dag på Solvalla. Kom med och umgås med andra förbundsanställda i en avslappnad miljö där jobbet inte är i fokus.
Solvalla
Torsdag
9.9
13:00

Mentorix 2020-2021 avslutningsträff

Förbundsarenans mentorskapsprogram Mentorix 2020-2021 för anställda inom förbunden avslutas med en träff för alla adepter och mentorer. Vi firar året som gått med en gemensam utvärderings- och avslutningsträff.
Vid din dator eller Evy Björkman-rummet i SFV-huset G18
Tisdag
14.9
13:00

Nätverksträff för utbildningsansvariga: synlighet

För att nå ut till sin målgrupp och få med nya kursdeltagare behövs fungerande marknadsföring och synlighet. Hur når vi ut med vårt budskap och synliggör våra utbildningar och kurser?
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18/ vid din dator
Onsdag
15.9
13:00

Förbundsbarometern 2021 ges ut

Save the date! Hur står det till med de finlandssvenska förbunden? Senaste nytt från förbundsvärlden presenteras!
Festsalen G18
Tisdag
21.9
12:00

Nätverksträff för tidskriftsredaktörer: samarbete

Välkommen med på nätverksträff för att höra om konkreta exempel och fundera vidare kring samarbetsmöjligheter för tidskrifterna.
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18/ vid din dator

Oktober 2021

Fredag
1.10
18:00

Styrelsedagarna 2021

Vilken roll och vilket ansvar har de finlandssvenska förbunden? Styrelsedagarna 2021 är en mötesplats för de finlandssvenska förbundens förtroendevalda.
Helsingfors/ vid din dator
Torsdag
7.10
13:00

Förbundens påverkare: samarbete med politiker

Hur kan förbund samarbeta effektivt och målinriktat med politiker? Hur kan man som påverkare i ett förbund driva sina nyckelfrågor och ärenden genom samarbete med politiker?
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18/ vid din dator

November 2021

Onsdag
17.11
13:00

Förbundsarenans höstmöte

Förbundsarenans styrelse sammankallar medlemmarna till höstmöte onsdagen den 17 november 2021 kl. 13.00.
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18/ vid din dator