Förbundsarenans evenemang

September 2022

Torsdag
8.9
00:00

Ett välmående civilsamhälle

Delta i Erasmus+ mobilitetskurser i Europa under våren 2023. Temat för kurserna betonar bland annat arbetsvälmående, komplexa arbetsuppdrag och självledarskap.
Europa

Oktober 2022

Onsdag
12.10
13:00

Kommunikatörsträff: framtidens kompetenskrav

Vilka kompetenser behövs hos de finlandssvenska förbundens kommunikatörer i framtiden? Hur ser nuvarande kompetens ut i förhållande till behoven i framtiden? Välkommen med för att diskutera.
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18
Onsdag
12.10
19:00

Ordförandenätverket: att erbjuda meningsfullhet

Som ordförande för ett förbund eller en centralorganisation är det din uppgift att erbjuda människor möjlighet till meningsfullt engagemang. Håller du med? Välkommen med för att diskutera.
Vid din dator
Torsdag
13.10
13:00

Administrationsproffsen: säkerhet

Hur ska man förebygga olyckor, eller agera när olyckan väl är framme? Kom med på nätversträff och diskutera säkerhet på arbetsplatsen.
SFV-huset G18
Fredag
14.10
10:00

Sparringgrupp: företagssponsring

Förbundsarenan ordnar, inom projektet Finansieringskällor för förbunden, en sparringgrupp kring tema företagssponsring och att sälja in sin verksamhet.
Vid din dator
Måndag
24.10
13:00

Förbundsekonomerna: nyckeltal i kommunikationen

Hur kan ekonomiska nyckeltal användas för att kommunicera om organisationens verksamhet? Vilken avgörande information sitter förbundsekonomerna på när det gäller kommunikation?
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Måndag
31.10
13:00

Förbundens sakkunniga: att sitta kring rätt bord

För att driva sitt förbunds intressen krävs långsiktigt arbete av förbundens sakkunniga. Men hur kan du som sakkunnig jobba för att nå strategiska platser för påverkan? Välkommen med på en nätverksträff för att diskutera och dela erfarenhete
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18

November 2022

Torsdag
3.11
13:00

Nätverksträff för små kanslier: hållbarhetsarbete

Hur jobbar vi med hållbarhetsfrågor? Hur tacklar ett litet kansli behovet av en hållbarhetsplan? Välkommen med på nätverksträffen för små kanslier kring denna stora fråga.
Vid din dator
Fredag
4.11
08:30

Bokcirkel: Att leda komplexa uppdrag

På Organisationskonferensen föreläste Susanna Alexius under rubriken Att leda komplexa uppdrag. Känns det som om temat lockar till fortsatt diskussion med kollegor från andra organisationer? Välkommen med på en bokcirkel.
Vid din dator
Tisdag
15.11
10:00

Verksamhetsledarträff: god förvaltning

God förvaltning är grunden för bra verksamhet och en fungerande organisation. Hur kan man utveckla förvaltningen och dra nytta av organisationens särdrag? Välkommen med för att diskutera.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Onsdag
23.11
13:00

Förbundsarenans höstmöte

Förbundsarenans medlemmar kallas till höstmöte, kallelsen skickas ut före mötet.
SFV-huset G18 och på distans via Zoom
Måndag
28.11
09:00

Fundraisingens möjligheter

Hur kan en fundraisingkampanj byggas? Vilka möjligheter öppnar sig med ett insamlingslov?
Festsalen, SFV-huset G18
Onsdag
30.11
09:00

Förbundsforum: begrepp kring ”tredje sektorn”

Vilka ord använder vi när vi talar om vår organisation och verksamhet? Vilken betydelse har det vilka ord vi använder för att beskriva vår sektor? Välkommen med för att diskutera.
Vid din dator

Februari 2023

Tisdag
7.2
13:00

Onboarding: nyanställd i tredje sektorn

Är du nyanställd i ett förbund, en organisation eller en förening och vill få en snabb introduktion i hur det är att arbeta inom tredje sektorn?
SFV-huset G18