Förbundsarenans evenemang

Februari 2023

Tisdag
7.2
13:00

Onboarding: nyanställd i tredje sektorn

Är du nyanställd i ett förbund, en organisation eller en förening och vill få en snabb introduktion i hur det är att arbeta inom tredje sektorn?
SFV-huset G18 eller på distans
Torsdag
9.2
13:00

Förbundens sakkunniga: utveckling genom dialog

Som sakkunnig behöver du facilitera olika processer för att föra diskussionen vidare. Kom med på nätverksträff och ta del av hur Dialogpaus-metoden kan fungera som ett verktyg för djupa konstruktiva diskussioner.
Vid din dator
Måndag
13.2
10:00

Verksamhetsledarträff: testamenten

Kan finlandssvenska förbund ta emot testamenten? Hur kan förbund bli ihågkomna i testamenten?
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och vid din dator
Torsdag
16.2
14:00

Nätverket för små kanslier:tillbaka till uppdraget

Strategier, enkäter och nätverk – hur stöder det arbetet på gräsrotsnivå? Välkommen med på en nätverksträff för att diskutera hur vi kan jobba med stora processer på små kanslier.
Vid din dator

Mars 2023

Tisdag
7.3
09:30

Kommunikatörsträff: inkluderande kommunikation

Hur kan vi som organisationer synliggöra mångfald via vår kommunikation och inkludera fler i vår verksamhet? Kom med på nätversträff och diskutera inkluderande kommunikation inom förbund- och föreningsvärlden.
SFV-huset G18, rum 101
Onsdag
22.3
10:00

Förbundsekonomträff: besök hos SLS

Hur leder man ekonomiarbetet i en stor organisation? Förbundsekonomnätverket besöker Svenska litteratursällskapet och hör mer om hur de jobbar.
Svenska litteratursällskapet
Onsdag
29.3
18:00

Förbundsordförandeträff i Vasa

Vad är aktuellt i ditt förbund? Känner du andra förbundsordföranden i regionen? Hur kan förbund tänka framåt gällande sin finansiering? Välkommen med på Ordförandeträffen!
SFV:s kansli

April 2023

Tisdag
4.4
09:00

Förbundsforum: ungt engagemang

Att engagera unga - ett mantra som upprepas eller på riktigt fundera hur vi kan göra?
Evy-Björkman-rummet, SFV-huset G18 och via Zoom
Onsdag
5.4
08:30

Verksamhetsledarträff: arena för samverkan

Det brukar sägas att om du vill gå snabbt, gå ensam, och om du vill gå långt, gå tillsammans. Förbundsarenan är en arena för samverkan och ad betyder det för ditt förbund? Välkommen med för att diskutera och nätverka!
Rum 101, SFV-huset G18 eller på distans
Torsdag
13.4
18:00

Förbundsordförandeträff i Helsingfors

Vad är aktuellt i ditt förbund? Känner du andra förbundsordföranden i regionen? Hur kan förbund tänka framåt gällande sin finansiering? Välkommen med på Ordförandeträffen!
SFV:s centralkansli
Tisdag
18.4
13:00

Förbundsarenans vårmöte

Förbundsarenans medlemsorganisationer samlas till vårmöte.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och via Zoom
Torsdag
20.4
18:00

Förbundsordförandeträff i Åbo

Vad är aktuellt i ditt förbund? Känner du andra förbundsordföranden i regionen? Hur kan förbund tänka framåt gällande sin finansiering? Välkommen med på Ordförandeträffen!
SFV i Åbo
Tisdag
25.4
13:00

Administrationsproffsen: jubilera med insamling

Jubileum är en utmärkt möjlighet att synliggöra verksamheten, men det kan vara kostsamt. Genom insamlingar eller företagssamarbeten i samband med jubileumsår kan förbund sänka kostnaderna och i stället skapa nya kreativa finansieringsmöjligheter
SFV-huset G18, rum 101

Maj 2023

Tisdag
30.5
13:00

Mentorix 2022-2023 avslutningsträff

Mentorskapsprogrammet för förbundsanställda avslutas med en gemensam träff.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och vid din dator

Augusti 2023

Fredag
25.8
10:00

Sparringgrupp: företagssponsring

Förbundsarenan ordnar, inom projektet Finansieringskällor för förbunden, en sparringgrupp för Förbundsarenans medlemsförbund kring tema företagssponsring och att sälja in sin verksamhet.