Mentorix

Studieförbundets mentorskapsprogram för förbundens förtroendevalda 2019-2020

 

Ansökningstiden har gått ut. Vi kontaktar alla som ansökt om en plats i programmet.

 

 

Vill du utvecklas i ditt styrelseuppdrag? Eller funderar du på en ny post inom styrelsen? Vill du få stöd, pepp, inspiration och ett bollplank från någon med erfarenhet från organisationsvärlden? Då ska du ansöka om en plats i Svenska studieförbundets mentorskapsprogram för ordföranden och styrelseledamöter.

Scrolla längst ner på sidan för att komma till ansökningsformuläret - och ännu längre ner om du vill ställa upp som mentor!

Att vara förtroendevald inom ett förbund eller en centralorganisation i Svenskfinland är väldigt givande och roligt, men kan också på olika sätt vara utmanande. Förbundens ordförande och styrelsemedlemmar är de som driver och utvecklar sina organisationer. Uppdraget är ansvarsfyllt och brett och genom ett mentorprogram vill vi ge de förtroendevalda en möjlighet att utvecklas i sitt uppdrag.

Svenska studieförbundet är en plattform för samverkan. Vår uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund. Genom mentorprogrammet vill vi stöda förtroendevalda inom förbunden och centralorganisationerna.

Tillsammans med en mentor har du chans att utvecklas i ditt styrelsearbete, diskutera utmaningar och sätta upp nya mål. Under Studieförbundets mentorprogram har du nu chans att utveckla din kompetens och ditt arbetssätt för just din styrelsepost.

Vad innebär ett mentorskap?

 • Mentorskapet är en förtrolig relation, där en erfaren och kunnig person, en mentor, ger yrkesmässigt stöd till en person som vill och har förmåga att utveckla sig, en adept.
 • Målet med mentorskapet är att adepten utvecklas i sin roll som förtroendevald och som människa och det grundar sig alltid på adeptens behov och önskemål.
 • Det är fråga om att förmedla erfarenheter, synpunkter och kunnande.
 • Mentorskap är en form av utveckling av det personliga ledarskapet.

Adept

 • Mentorskap är rätt metod för aktiva personer som vill utveckla sig.
 • Adepten får hjälp med att skapa klarhet i sina mål med styrelsearbetet, stöd i sin roll som förtroendevald och en möjlighet att utveckla sig själv.
 • För att kunna delta i programmet måste du binda dig till processen och redan i ansökningsskedet ha klart för dig varför du vill ha en mentor. Programmet kräver engagemang från din sida, men i gengäld får du stöd i ditt styrelsearbete och i din utvecklingsprocess.

Mentor

 • Som mentor har alla något att ge. Att vara mentor är ett bra sätt att dela med sig av sitt kunnande och sin erfarenhet.
 • En mentor är intresserad av att utveckla andra genom att göra sin egen styrelse- och livserfarenhet tillgänglig för någon annan.
 • Mentorn får också ut mycket av samtalen med adepten: ny kunskap, färska idéer och impulser för att utveckla sig själv. Mentorn utvecklas genom att utvärdera sina egna styrelseerfarenheter för att kunna stöda adepten.
 • För att delta i programmet måste du kunna binda dig till processen.

Vem kan söka?

Förtroendevalda inom de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna kan ansöka om att få en mentor via Studieförbundets mentorprogram. Som mentor fungerar personer med erfarenhet av att vara förtroendevalda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer samt vid behov övriga personer med lämpliga erfarenheter och kunskaper. Mentorerna väljs utgående från adepternas behov och önskemål.

Du kan vara ny på din post och vilja ha stöd av någon med mer erfarenhet av styrelsearbete inom en organisation. Du kan också ha fungerat en längre tid som förtroendevald på din nuvarande post och vilja ha stöd för att utvecklas i ditt uppdrag och i att fundera på din roll och ditt arbetssätt. För att vi ska kunna matcha dig med en mentor som passar just dig får du redan i ansökan beskriva kort vad du vill få ut av mentorskapet.

Programmet

Under hösten och vintern pågår ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 3 februari. Under matchningsprocessen ringer vi upp de som ansökt om en plats i programmet för en kort telefonintervju. Vi strävar efter att alla som ansöker om att få en mentor ska få det, men kan inte lova en plats i programmet för alla sökande. Senast i mitten av mars får du veta om du har blivit antagen eller inte.

I början av programmet ordnas ett gemensamt utbildningstillfälle för alla adepter och mentorer. Träffen är torsdagen den 28 mars kl. 18-19.30 i Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 i Helsingfors (med möjlighet att delta på distans från SFV:s utrymmen i Vasa eller Åbo) och träffen är obligatorisk för dem som deltar i programmet. Paren gör ett avtal och en plan och träffas sedan regelbundet.

Under programmet ordnas en gemensam träff kring ett tema enligt önskemål från deltagarna, och i mars 2019 ett avslutningsseminarium. Paren rekommenderas att träffas ungefär en gång i månaden, men bestämmer själva när och var utgående från individuella behov och möjligheter.

Det kostar inget att delta i programmet. Studieförbundet står inte för eventuella kostnader som tillkommer för ditt deltagande i programmet, så som resor eller boende. Adepter och mentorer ordnar själva tid för träffarna.

Vill du ha en mentor?

Ansökningstiden har gått ut.

Ställer du upp som mentor?

Ansökninstiden har gått ut. Vi söker fortfarande efter lämpliga mentorer för att motsvara adepternas behov, kontakta verksamhetsledare Mari Pennanen om du vill ställa upp.

Frågor?

Har du ytterligare frågor? Läs Q&A om Mentorix eller ta kontakt med Svenska studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen, som gärna svarar på frågor.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi