Finansieringskällor för förbunden

Genom Förbundsarenans treåriga satsning, projekt Finansieringskällor för förbunden, får medlemsförbunden stöd och en möjlighet att på ett smidigt och strukturerat sätt komma vidare i finansieringsfrågor inom sin egen organisation och arbeta för ekonomiskt hållbara lösningar.

Projektet erbjuder stöd till förbunden kring olika slags finansieringskällor genom information, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Projektet leds av projektledare Robert Nilsson.

Ni kan kontakta Robban för att: 

  • Ordna workshop kring viss typ av finanisieringskälla. 
  •  Sparra/bolla idéer kring finansieringskällor, evenemang eller kampanjer.
  • Tillsammans med er se över nuvarande finansieringskällor, fundera på att optimera dessa eller hitta nya finansieringsmöjligheter.

Material

Här samlar vi material som sammanställs under projektets gång, samt annan relevant information som berör finansieringskällor för våra medlemsförbund.

 

Artiklar & bloggar Rapporter Material Nyttiga länkar

 

Projektet genomförs med stöd av Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder.