Medlemmar

Förbundsarenan har 68 medlemmar. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar närmare en miljon personer: över 400 000 personmedlemmar och kring 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.).

Egentliga medlemmar

Arbetets Vänners Centralförbund

Barnavårdsföreningen i Finland

Bildningsalliansen

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer

DIFF – Ingenjörerna i Finland            

Ekonomföreningen Niord

FDUV

Finlands seniordansförbund

Finlands Svenska Andelsförbund

Finlands Svenska Biblioteksförening

Finlands Svenska Brand- och räddningsförbund

Finlands Svenska Folkdansring

Finlands Svenska Gymnastikförbund

Finlands Svenska Hembygdsförbund

Finlands Svenska Idrott

Finlands Svenska Litteraturföreningar

Finlands Svenska Lärarförbund

Finlands Svenska Marthaförbund

Finlands Svenska Publicistförbund

Finlands Svenska Scouter

Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Finlands Svenska Socialförbund

Finlands Svenska Spelmansförbund

Finlands Svenska Sång- och musikförbund

Finlands Svenska Ungdomsförbund

Finlandssvenskt filmcentrum

FMA – Funktionsrätt med ansvar

Folkhälsans förbund

Frikyrklig samverkan

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Hem och skola i Finland

Föreningen Brage

Föreningen för skogskultur

Församlingsförbundet

Natur och Miljö

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

Psykosociala förbundet

Samfundet Folkhälsan

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Sjuksköterskeföreningen i Finland

Svensk Ungdom

Svenska Bildningsförbundet

Svenska folkskolans vänner

Svenska hörselförbundet

Svenska kvinnoförbundet

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund

Svenska lantbrukssällskapens förbund

Svenska lutherska evangeliföreningen i Finland

Svenska pensionärsförbundet

Svenska studerandes intresseförening

Svenska Trädgårdsförbundet

Tekniska Föreningen i Finland

VVS Föreningen i Finland