Medlemmar

Förbundsarenan är ett förbund för de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Vi har 64 medlemmar, som tillsammans har över 400 000 personmedlemmar och över 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar m.m.)

Finlandssvenska centralorganisationer, som är registerarade föreningar, kan anhålla om att bli medlem i Förbundsarenan. Registrerade föreningar och övriga rättsgiltiga sammanslutningar kan anhålla om att bli samverkande medlem. Läs mer om vem som kan bli medlem.

En av medlemsförmånerna är användning av festsalen G18.

 

Egentliga medlemmar

Samverkande medlemmar