Kontaktuppgifter

Förbundsarenans kansli finns i SFV-huset G18 i Helsingfors.

Förbundsarenan
Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors

kansli@forbundsarenan.fi
+358-40-703 0279

Förbundsarenan har tidigare varit Svenska studieförbundet.

Vill du veta mer?

Beställ vårt nyhetsbrev för senaste nytt! Och om du missat det senaste så kan du läsa tidigare nyhetsbrev här.

Verksamhetsledare

                                                                   

Mari Pennanen
mari.pennanen@forbundsarenan.fi
040-703 0279  

Koordinator

Julia Hemgård
julia.hemgard@forbundsarenan.fi
050-463 7721

Styrelsen 2020

Bild av styrelsen 2020

Ordförande: Bernt Nordman
Natur och Miljö
045-270 0313
bernt.nordman@naturochmiljo.fi

Pia Gästrin
Svenska bildningsförbundet
(suppl. Annika Jansson, Finlands Svenska Marthaförbund)​

Lisbeth Hemgård
FDUV
(suppl. Matthias Jakobsson, Förbundet Finland Svenska Synskadade)

Kari Huhtala
Finlands Svenska Andelsförbund
(suppl. Lena Höglund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund)

Patrick Ragnäs
Svenska pensionärsförbundet
(suppl. Oskar Storbacka, Finlands Svenska Skolungdomsförbund)​

Regina Strandberg
Folkhälsans förbund
(suppl. Sandra Alldén, Sjuksköterskeföreningen i Finland)

Harriet Sundholm
Svenska Lantbrukssällskapens förbund
(suppl. Kim Österman, Finlands Svenska Ungdomsförbund)

Kalle Sällström
Församlingsförbundet
(suppl. Maarit Westerén, Förbundet Hem och skola i Finland)

Anita Westerholm
Svenska kvinnoförbundet
(suppl. Emilia Blomqvist, Finlands Svenska Scouter)

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi