Förbundsarenans nätverk

Jobbar du inom en finlandssvensk centralorganisation i tredje sektorn? Välkommen med för att via nätverk vässa kompetensen! Bekanta dig med de olika nätverken och ta kontakt om du vill vara med. 

Ifall temat för någon träff är intressant och relevant för dig i ditt arbete är du också välkommen att delta i träffar även där du inte upplever dig höra till den egentliga målgruppen.