Välkommen till Organisationskonferensen 2024

Årets mötesplats för de finlandssvenska förbundens ledare närmar sig. I september blir det ett dygn med diskussioner, nätverkande och föreläsningar. På programmet finns också en god middag, möjlighet till ledarvård för dig som ledare och härliga kollegor från andra förbund – välkommen med!

Det oroliga världsläget och ett alltmer polariserat samhällsklimat har gjort att betydelsen av ett livskraftigt civilsamhälle förtydligats. Detta har också satt högre krav och press på civilsamhällesorganisationerna, och oss som ledare. Nu bjuder Förbundsarenan in den anställda ledningen (verksamhetsledare/motsvarande titel och andra med ledaransvar) i våra medlemsorganisationer och Förbundsarenans styrelse till Organisationskonferensen 2024!

Tid: 4-5 september 2024

Plats: Konferenscentret Rantapuisto i Helsingfors

Anmäl dig här senast den 31 juli.
 

Program: Organisationskonferensen inleds och avslutas med lunch. Organisationskonferensen bjuder på möjlighet till både fria diskussioner, nätverkande och ledda pass med fokus på verktyg och metoder att använda i ditt arbete. Vissa delar är gemensamma för alla och i vissa delar får du välja det som intresserar dig mest. Läs mer här om programmet, föreläsarna och de valbara passen.

Deltagaravgift: 100 euro. I deltagaravgiften ingår programmet, övernattning i dubbelrum och trakteringen under konferensen. Deltagarna står för resekostnaderna. Deltagare som inhiberar senare än 3 augusti faktureras en no show-avgift på 128 euro.

Om anställda vid andra än Förbundsarenans medlemsorganisationer vill delta är det möjligt i mån av utrymme. Vi meddelar dem som anmält sig om de ryms med efter att anmälningstiden tagit slut. Priset är då 265 euro per person.

Andra frågor? Ta kontakt med verksamhetskoordinator Nadina Vihinen: nadina.vihinen@forbundsarenan.fi

 

Organisationskonferensen ordnas med bidrag av:

 

 

Organisationskonferensens sponsorer är:


   
                                        


               


Tidigare organisationskonferenser

Organisationskonferensen är en mötesplats för förbundens anställda ledning att komma samman, nätverka och få inspiration och verktyg i sitt uppdrag.

Organisationskonferensen ordnas varannat år av Förbundsarenan. Till konferensen bjuds den anställda ledningen från finlandssvenska förbund för att diskutera och reflektera kring aktuella teman inom civilsamhället. 
 
Den huvudsakliga målsättning med konferensen är att ge deltagarna möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med varandra.

 Organisationskonferensen 2022

 Orgnisationskonferensen 2020

Sagt om tidigare Organisationskonferenser:

Jag fick nya kontakter och konkreta idéer för samarbete.

Guldkornet var att få "må bra tillsammans" med andra verkamhetsledare.

Att få nätverka är nödvändigt för arbetet men det stöder välbefinnandet också.