Tidskriftsredaktörerna

Medlemmarna i nätverket är redaktörer, chefredaktörer och andra som arbetar med de finlandssvenska tidskrifter. I nätverket kan medlemmarna ställa frågor, be om råd och dela med sig av sådant som kan vara både till nytta och nöje för andra redaktörer. Vi ordnar även nätverksträffar ca 2 gånger i året för målgruppen. Dessutom har nätverket en sluten Facebook-grupp där man kan få stöd och tips av varandra.

Tidigare nätverksträffar

Tidskriftsträff med kollegial sparrning

Tidskriftsträff: Tidskriftsprojektet

Tidskriftsträff: Tidskriften och utgivarorganisationen

Tidskriftsträff: Språk och speed dejtning

 

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar? Bekanta dig med utbudet här.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi